Over Richard van der Lee

Mijn naam is Richard van der Lee. Ik ben geboren in 1970, getrouwd met Denise en vader van drie geweldige dochters. Dat laatste is soms best lastig, maar nog veel vaker inspirerend. Ik noem hen niet voor niets geregeld mijn ‘drie wandelende spiegels’. Zij laten mij dagelijks zien wie ik ben en ook wat mijn leermomenten zijn.

Mijn ervaring met ‘Leren’

Wanneer het gaat over leren dan is mijn reis door het onderwijs eigenlijk op hoofdlijn in één zin samen te vatten

“Van 6 jaar MAVO tot MBA”

En natuurlijk is het hier niet bij gebleven! Ik heb een brede interesse en ben nog lang niet uitgeleerd. Daarvoor vind ik leren in theorie en praktijk namelijk veel te leuk. Ik heb opleidingen gevolgd op het gebied van Lean (Black Belt), projectmanagement, community management, scrum (Gecertificeerd Scrum Master), agile en online marketing en het traject voor internationaal gecertificeerd Facilitator en Workshop-designer Lego Serious Play (Serious gaming) afgrond. Dit los van het doorlopen van diverse leiderschapstrajecten en een leergang BPM (Business Process Management) voor management en volgen van masterclasses Verandermanagement en Talentontwikkeling.

En als kers op de spreekwoordelijke taart heb ik 2011 een MBA-opleiding afgerond door het schrijven van een dissertation over talentontwikkeling en iderschap (Major).  En dan ben ik vast nog wel het één en ander vergeten.

Mijn ervaring met ‘Organiseren’

Ik had het hiervoor over mijn reis door het onderwijs, maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn reis door organisatieland ook bijzonder is. Toen ik nog niet wist wat ik wilde worden op het moment dat ik groot zou zijn, heb ik gewerkt in de bouw, retail en ben ik ook nog bij de Koninklijke Luchtmacht onder de ‘wapenen’ geweest. Na een periode met ‘wisselende’ banen en twee jaar thuisblijven vanwege een ongeval, ben ik gestart bij de Rabobank. Ik heb gedurende deze mooie tijd van alles gezien en geleerd wanneer het gaat over mensen en organiseren. Eerst als adviseur en later teamleider, rayonmanager en programma-adviseur. De rode draad was ‘change’, ‘verbinden’ en ‘projecten’. Samen met mensen veranderingen realiseren. Verandering in processen, structuren en natuurlijk ook qua mindset.

Na de Rabobank ben ik in 2014 aan de slag gegaan als freelancer en daarna in loondienst als Senior Consultant Projects & Change bij Improven. Ik heb deze periode onder andere gewerkt als programma-adviseur Publiek Ondernemerschap bij een gemeente, als Programmamanager Continu Verbeteren bij het leukste Groenbedrijf van Nederland, implementatiebegeleider in de jeugdzorg en tevens voor korte tijd als strategisch adviseur in het primair onderwijs. Dit naast het geven van trainingen op het gebied van project en verandermanagement, lezingen en colleges op het gebied van talentontwikkeling en leiderschap, deelgenomen aan paneldiscussies, workshops Lego Serious Play voor diverse organisaties en samenwerkingsverbanden en het in opdracht schrijven van content.

December 2019 heb ik een carrière-switch gemaakt en sindsdien werk ik als Senior Adviseur bij de gemeente Den Haag. Een mooie en bijzondere werkgever in de publieke sector. Hiermee heb ik mijn al langer gekoesterde wens om een bijdrage te leveren in de publieke sector gestalte mogen geven. Daarnaast geef ik vanaf maart 2020 colleges Verandermanagement & Implementatiekunde aan derdejaars studenten HBO bij Essenzo en heb ik geregeld de ruimte om als freelancer workshops Lego Serious Play en andere activiteiten aan te blijven aanbieden aan organisaties. Dit doe ik onder de naam Organileren.

De verbinding tussen leren en organiseren

Gedurende mijn loopbaan en gedurende mijn reis door onderwijs heb ik dus veel gezien en geleerd. Op basis hiervan is een ‘lijst’ ontstaan. Een lijst van activiteiten waar ik graag vorm aan zou willen geven. Denk hierbij aan het schrijven van een boek. En aangezien bij mij denken en doen vaak in elkaar overlopen heb ik inmiddels in co-creatie meer dan 10 managementboeken geschreven, die door diverse uitgevers zijn uitgegeven, zoals Koninklijke van Gorcum en HRxpress. Hier bleef het echter niet bij want later heb ik als kleine zelfstandige uitgever, onder de naam De Alfabetboeken, een andere wens gerealiseerd, namelijk een co-creatie over onderwijs, geschreven en getekend door 60 leerlingen uit het primair onderwijs met als titel ‘Het KLEINTJE’
Schoolalfabet. Dit als opvolger van Het Kantelingsalfabet, de co-creatie die door 100 vrijwilligers en organisaties is vormgegeven binnen een tijdsbestek van vier maanden van idee tot realisatie. Dit was ook verreweg het meest gave project wat ik ooit heb begeleid.

Samengevat, ik doe wat ik leuk vind en waar ik goed in ben en hou mij daarom bezig met het op gang brengen en realiseren van verandering, het verbinden van mensen, (tijdelijke) organisaties, doelstellingen en dromen. Dit alles met plezier, vol overtuiging, met plezier en vooral samen met andere mensen vanuit diversiteit en de gedachte:

“Verandering begint met delen”

En wat ik dan precies kan bieden in de vorm van diensten en producten is hier te lezen. Wil je nog meer over mij weten en mijn Curriculum Vitae ontvang? Neem dan contact met mij op.