Maken organisaties wel voldoende gebruik van ‘Echt talent’? Lees over een uitspraak van trendwatcher Adjedj Bakas, talentontwikkeling en de relatie met de klantbehoefte en verandering.

Interne focus

Volgens trendwatcher Adjiedj Bakas is ‘het gebruiken van echt talent’ een belangrijke trend. Er vanuit gaande dat het economisch tij binnen de BV Nederland grotendeels wordt beïnvloed door commerciële organisaties, is gelijk de relatie gelegd met talentontwikkeling en de veranderende omgeving. En in deze omgeving bevind zich iets wat altijd het belangrijkste is voor de organisaties: de klant. De vraag is of organisaties de (potentiële) klanten niet teveel uit het oog zijn verloren of om een passende uitspraak van deze tijd te gebruiken:

Is er niet teveel sprake van interne focus?

Dit roept gelijk een vervolgvraag op, namelijk: wordt er bij de werving, ontwikkeling en inzet van de talenten van individuele medewerkers wel voldoende rekening gehouden met de veranderende klantbehoeften en andere zaken die spelen in de omgeving van organisaties?

Instrumenten

Veel bedrijven zeggen dat zij weten wat er in de markt speelt en hier rekening mee houden door inzet van instrumenten als werving, performancemanagement, competentiemanagement, persoonlijke ontwikkelplannen en coaching door de leidinggevende. Dit kan allemaal wel zo zijn maar hoe flexibel worden deze instrumenten toegepast, los van de vraag of dit wel de juiste instrumenten zijn? De kwaliteit van deze instrumenten is in ieder geval grotendeels afhankelijk van hoe een leidinggevende hiermee omgaat. Denk bijvoorbeeld maar eens aan ‘het gevoel’ dat een leidinggevende in deze tijd moet hebben op het gebied van verandervermogen, innovatie en ondernemerschap. Niet iedere leidinggevende heeft dit gevoel maar toch zijn dit volgens Van der Lee essentiële zaken die van belang zijn bij het inspelen op de veranderende dynamische omgeving en de behoeften van de (interne) klant.

Klant en talent

Uit een online-onderzoek, als onderdeel voor het totale onderzoek voor de MBA-dissertatie Visie op Talent, is de de volgende stelling voorgelegd aan een groep van 52 medewerkers en 53 leidinggevenden die werkzaam zijn bij diverse commerciële organisaties:

Binnen mijn organisatie wordt bij de ontwikkeling van talent rekening gehouden met de omgeving, zoals de veranderende klantbehoeften, veranderingen op demografisch, technologisch, economisch en sociaal gebied, en cetera?

Hierbij waren vijf antwoorden mogelijk, van ‘Helemaal mee eens’ tot ‘Helemaal mee oneens’ en de mogelijkheid ‘Weet niet/geen mening’.

Opvallend punt na opsplitsing van de onderzoekspopulatie in leidinggevenden en medewerkers: op basis van de scores op de antwoorden een en twee blijkt dat leidinggevenden een veel ‘beter gevoel’ hebben voor het gebruik van klantbehoeften en de dynamische omgeving in relatie tot talentontwikkeling dan de medewerkers. Het gaat om 46,20 procent ten opzichte van 34,00 procent. Toch is dit feitelijk nog weinig als u bedenkt dat het gaat om commerciële organisaties en deze alleen maar bestaansrecht hebben door hun klanten. Uiteindelijk is slechts 40 procent van de volledige onderzoekspopulatie overtuigd van mening dat binnen de organisatie waar hij/zij werkzaam is rekening wordt gehouden met de veranderingen in de omgeving en de behoefte van de klant in relatie tot het ontwikkelen van talent.

Gemiste kans

Zijn deze onderzoeksresultaten verrassend? Niet wanneer je kijkt naar de economische ontwikkelingen. Talentontwikkeling kost namelijk tijd en geld en dit is iets dat veel organisaties de afgelopen jaren niet tot nauwelijks hadden. In tijden van economische onzekerheid is de eerste reactie van organisaties dat er dient te worden bezuinigd en vaak gaat het dan als eerste om het snijden in personeel en faciliteiten voor de ontwikkeling hiervan. Toch is dit een gemiste kans, want organisaties die actief aan de slag gaan met individuele talentontwikkeling realiseren aantoonbaar betere resultaten dan de concurrentie. Crisis of geen crisis.

Van buiten naar binnen kijken

Er is nog veel te doen op het gebied van werving en selectie en de ontwikkeling van talenten van medewerkers. Van ‘buiten naar binnen kijken’ is dan ook geen vrijblijvendheid meer maar noodzaak voor het realiseren van onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie in deze dynamische economische tijd. Hierbij zijn individuele talenten van medewerkers en leidinggevende, die gerelateerd zijn aan begrippen als ondernemerschap, verandervermogen en innovatief vermogen, van essentieel belang voor organisaties om in te spelen op de klantbehoeften. Kortom, managers, medewerkers en bestuurders, denk eens na waar de komende tijd aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van talent en durf van buiten naar binnen te kijken. Als dit niet tijdig wordt gedaan loopt de klant weg en komt deze nooit meer terug. De tijd van verspilling is voorbij en de tijd van creëren en benutten is aangebroken.

*Dit artikel is eerder gepubliceerd op Managersonline