Wat is de relatie tussen 4 eeuwen oude traditie uit Italië en talentontwikkeling binnen organisaties? Lees over de kikkerrace van Fermignano, het bestaansrecht van organisaties en het samenspel van talent.

In het magazine voor levensgenieters De smaak van Italië, trof ik een tijd geleden een beschrijving aan van een geweldige traditie in het plaatsje Fermignano in Le Marche. Deze traditie is ontstaan in 1607 en betreft een kikkerrace. Tijdens deze palio moeten de deelnemende teams, namelijk mens en kikker, op een platte kruiwagen zorgen zo snel mogelijk samen over de finish te komen. Het winnen van deze race is dus bepaald geen sinecure gezien het springerige karakter van de kikker.

Nu even dit ‘beeld’ doorvertalen naar talentontwikkeling. Je zou dan kunnen zeggen dat; ‘de mens in deze de leidinggevende is’, ‘de kruiwagen de organisatie met bijbehorende cultuur en structuur’, ‘de kikker de werknemer met zijn of haar individuele talenten die zoekende is naar uitdaging’ en ‘de finish gelijk staat aan de klantbehoefte’. Verwarrend? Welnee, ik werk het hieronder verder uit.

De finish

De basis van het bestaansrecht van organisaties is feitelijk het mogen invullen van de behoefte van de klant, waarbij non-profit en profit beiden te maken hebben met dit fenomeen. De klanten van nu en de toekomst verwachten daarbij dat hun behoeften snel, goed en tegen een acceptabele vergoeding worden ingevuld, waarbij het zomaar kan zijn dat tussentijds andere eisen worden gesteld.

In het verleden was dit voor organisaties geen probleem en de klantenbinding groot. Dit werd mede veroorzaakt doordat voor veel consumenten een beperkte keuze hadden qua leveranciers en tevens omdat het in diverse branches lastig was van de ene naar de andere leverancier over te stappen. Nu heeft internet in dit kader een revolutie teweeg gebracht die alleen maar toeneemt onder invloed van het intensieve gebruik van social media.

Er komt steeds meer transparantie en overstappen van naar een andere leverancier is vaak geen probleem meer, waarbij speelt dat door internet de wereld binnen handbereik is. Daarnaast zorgt internet er voor dat klanten steeds vaker hun mening kunnen geven over de producten, dienstverlening en dus de kwaliteit van organisaties, waardoor andere (potentiële) klanten worden beïnvloed in hun besluitvorming. Neem hierbij dat producten en dienstverlening vaak niet veel verschillen ten opzichte van de producten van de concurrentie en de constatering is logisch dat organisaties zich op een andere wijze dienen te onderscheiden richting de klant.

Hoe kunnen organisaties anticiperen op deze beweging? Dit kan door het talent binnen organisaties te (h)erkennen en benutten en zich continue aan te passen aan de klantbehoefte. Hier wordt nu nog te weinig mee gedaan zoals hier omschreven. Willen organisaties zich dus positief onderscheiden van de concurrentie en de genoemde ‘finish’ halen dan dient talentontwikkeling te krijgen op alle niveaus met het gevolg dat ook intern en extern continue doorstroming zal plaatsvinden.

De kikker

Wat is de rol van de kikker ofwel de werknemer in dit verhaal? Werknemers zoeken naar uitdaging, wat onder andere ook in dit artikel staat beschreven. Indien organisaties voornoemde ‘finish’ willen halen is het van belang te binden en vooral te boeien. Status, geld en macht, gerelateerd aan een functie, spelen hierbij steeds minder een rol. Alleen door ruimte voor ontplooiing te creëren willen de werknemers van de toekomst hun talenten omzetten in toegevoegde waarde voor klant en organisatie. Indien dit niet wordt geboden gaan werknemers mentaal en fysiek organisaties verlaten, met hoge en niet gewenste uitstroom tot gevolg.

De gedachte dat een hoog verloop van werknemers een groot risico vormt voor het boeien en binden van klanten is dan ook geen rocketscience. Er zijn nog organisaties genoeg, waarbinnen wordt gedacht dat het voorlopig nog niet zover is en dat het aanbod nog lange tijd toereikend is. Dit is een beperkt denkbeeld en het gevolg van een gebrek aan visie. De vraag is dan ook niet ‘of’ maar ‘wanneer’ de andere branches volgen. Kortom, door vooruit te denken en voldoende uitdaging te bieden op de platte kruiwagen kan de werknemer met al zijn talent worden geboeid.

De mens

Ik ga het in deze kort houden over de mens in dit verhaal ofwel de leidinggevende. Is de leidinggevende degene die in dit geval leidend is of alleen maar faciliterend? Het draait in deze om begrippen als samen, vertrouwen en aandacht voor het talent, in relatie tot verder brengen van de organisatie. Dit kan hand in hand gaan maar vraagt om vertrouwen in de eigen talenten en de talenten van anderen en daaropvolgend het tonen van persoonlijk leiderschap. Hier is nog veel te doen. Lees gewoon eens het stuk Talentontwikkeling vraagt om echt aandacht en het beeld zal helder zijn.

De platte kruiwagen

Even een beetje vals spelen in de race. Je kunt namelijk een glazen stolp op de kruiwagen plaatsen zodat de kikker niet gaat springen. Hiermee win je eenmalig de race maar gevolg is dat de kikker snel dood gaat wegens gebrek aan zuurstof. Vreemde gedachte of tocht niet? Toch is dit iets wat nog veel voorkomt vanuit de traditionele denkwijze. Organisaties denken in ‘oude patronen’ terwijl de buitenwereld, waaronder klanten en werknemers allang weten dat dit niet meer passend is. Het opsluiten van talent is geen optie meer. Het werkt verstikkend, demotiverend en zorgt uiteindelijk voor een slechte of geen bediening van de klant.

Het is dus van belang dat organisaties denken in ruimte, ontplooiing en vooral uitgaan van visie, een visie op talent. Kortom, denken aan de lange termijn, waarbij het best wel eens kan zijn dat bepaalde kikkers elders hun uitdaging zoeken. Dit is goed voor de doorstroming en een kans, want wanneer dit op een juiste wijze gebeurt zijn op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie veel profits te genereren. Dit los van de profits die talentmanagement sowieso met zich meebrengt en staan omschreven in het artikel ‘7 argumenten voor het omarmen van talentontwikkeling.

Het winnen van de kikkerrace

Uiteindelijk gaat het voor organisaties om het halen van de finish en de concurrentie voor te blijven. Dat talentontwikkeling hier een sleutelfactor voor is, staat hier beschreven. Even terug naar de kikkerrace. Waar het om gaat is dat al meer dan 400 jaar het publiek wordt vermaakt door een samenspel van talent. Hier kunnen veel organisaties alleen maar van dromen of ……?

*Deze blog is onder andere gepubliceerd op de website van HRnetwerk en Retentiemanagement.com.

De foto bovenaan deze blog is afkomstig van Nonnolles