Lees over de relatie tussen ‘Goesting’, het mooiste woord uit de Belgische taal, en het platte Nederlandse woord ‘Gratis’, met de ontwikkeling van talent binnen organisaties.

Goesting – In Vlaanderen is ‘Goesting’ in 2004 gekozen tot het mooiste woord van de Nederlandse taal. Als je zoekt naar de betekenis van ‘Goesting’ kom je op internet onder andere de volgende omschrijvingen tegen:

‘Zin’, ‘Lust’, ‘Trek hebben in’. Maarten Toonder, de auteur van Olivier B. Bommel had de volgende omschrijving ‘Goesting is een plaats waar men al zijn wensen kan laten vervullen’.

Gratis – Denkend aan veelgebruikte woorden in Nederland komt het woord ‘Gratis’ vaak naar voren. Wanneer je hier op internet naar zoekt springt de volgende omschrijving gelijk in het oog:

Vaak wordt de term in een commerciële omgeving gebruikt waar men cadeau bedoelt, vanwege de positieve connotatie; dit gebruik van het woord gratis is echter strikt gesproken niet juist omdat men vaak voor zo’n cadeau moet betalen.

De vraag is of deze twee woorden, die wezenlijk van elkaar verschillen, te relateren zijn aan huidige stand van zaken op het gebied van talentontwikkeling.

Goesting in relatie tot talent

Als je denkt aan talent en de betekenis van ‘Goesting’ dan mag je concluderen dat organisaties er op dit gebied nog lang niet zijn. Zeker wanneer je bedenkt dat dan invulling gegeven moet worden aan het ontplooien van de eigen individuele talenten en het realiseren van werkvreugde. Organisaties zeggen wel dat zij bezig zijn met de transformatie naar een plek waar een werknemer in dit kader al zijn talenten kan en mag ontplooien maar is dit werkelijk het geval? Zoals eerder hier beschreven is er in dit kader nog teveel sprake van een ‘praat-agenda’ in plaats van een ‘doe-agenda’. Instrumenten zoals ‘Het nieuwe werken’ en ‘het persoonlijk ontwikkelbudget’ dienen nog te vaak als arbeidsmarketinginstrument en kostenbesparingsmaatregel en zijn feitelijk nietszeggend zolang talentontwikkeling niet in de genen van alle lagen van de organisatie is verankerd. Dit heeft sowieso te maken met het tonen van leiderschap en het geven van vertrouwen en aandacht wat ook in dit artikel staat beschreven. Naast de kwaliteit van de leidinggevenden, die op dit gebied vaak hun eigen talenten nog dienen te ontwikkelen, is er nog iets anders aan de hand en dat is gelijk de link naar het befaamde Nederlandse woord ‘Gratis’.

Gratis in relatie tot talent

Wanneer iets niets kost is het snel goed. Kortom, bedrijfskundig gezien is dit een maximaal resultaat tegen € 0,00 aan kosten. Hierbij is het beeld binnen de top van veel organisaties dat talentontwikkeling geld kost in plaats van dat het geld oplevert en daarom zorgt dit voor een onnodige belemmering van de ontwikkeling van organisaties. Dit argument is echter correct alleen kan HRM dit niet goed genoeg overbrengen en hebben veel businessmanagers deze kennis niet. In de eerder geschetste betekenis van het woord ‘Gratis’ is talentontwikkeling echter een geweldig cadeau en zelfs meer dan dat. Wanneer organisaties zich hier echt in verdiepen dan komt naar voren dat talentontwikkeling zorgt voor verbetering van de tevredenheid en productiviteit van werknemers, verhoging van de klanttevredenheid en uiteindelijk tot een verbetering van het financiële resultaat.

Goesting, Gratis en Talentontwikkeling

Als je het goed bekijkt liggen ‘Gratis’ en ‘Goesting’ qua invloed, binnen het perspectief van talentontwikkeling, zeer dicht bij elkaar. Hierbij is het alleen van belang dat organisaties in Nederland en België wel de juiste volgorde in de gaten te houden. Voor organisaties is het zaak in te zien dat investeren in talentontwikkeling ‘Gratis’ is, waarna de ‘Goesting’ volgt.

*Deze blog is eerder gepubliceerd op het platform Retentiemanagement.com