De boekbespreking van ‘Vergroot je zelfvertrouwen’, geschreven door Robert Haringsma. Een interessant boek boordevol praktische tips en oefeningen en de moeite van het lezen waard.

Normaliter heb ik het niet zo op zelfhulpboeken in relatie tot psychologie. Toch is het boek ‘Vergroot je zelfvertrouwen’ van Robert Haringsma zeker de moeite van het lezen waard. Op bepaalde gebieden ben ik het niet met de auteur eens, maar over het algemeen is de onderbouwing prima op orde. Het boek staat boordevol praktische tips en oefeningen. Voor eenieder die aan de slag wil of gaat met het ontwikkelen van aspecten die van belang zijn voor het zelfvertrouwen is dit boek een zeker een aanrader.

‘Vergroot je zelfvertrouwen’ is makkelijk leesbaar en prima opgebouwd. Herkenbare voorbeelden uit de praktijk worden gebruikt om standpunten te verduidelijken. Ook maakt Haringsma gebruik van veel bronnen en bekijkt hij het onderwerp vanuit een breed perspectief. De doelgroep is wat mij betreft vrij breed en beperkt zich zeker niet tot managers, alhoewel veel managers wel baat zouden hebben van het lezen van dit boek.

Waar het volgens de auteur bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen om draait is waardigheid en vaardigheid. Dit is boeiend gezien de stand van zaken in het bedrijfsleven. Hier wordt namelijk nog zeer regelmatig geredeneerd en afgerekend op basis van vaardigheid en niet op basis van waardigheid. In de lijn van de drie dimensies van vertouwen is de relatie tussen waardigheid en zelfvertrouwen essentieel. Organisaties willen namelijk vertrouwen naar de markt uitstralen in woord en daad. Probleem hierbij is echter dat dit intern vaak kan gezien de aanwezige command&control-cultuur en fouten feitelijk niet zijn of worden toegestaan. Indien fouten worden gemaakt volgt ook vaak een structuurtje om dit op te lossen en wordt werknemers de verantwoordelijkheid ontnomen om creatief te denken en de eigen talenten te benutten. Dit laatste is in mijn ogen killing voor het zelfvertrouwen en dus het op een correcte wijze omgaan met de waardigheid van werknemers.

Waar ik het overigens niet eens ben met de auteur is wat hij noemt het ontkrachten van de ‘Mythe van talent’. Hij baseert zich onder op het boek ‘Uitblinkers!’ van Malcom Gladwell, die aangeeft dat oefening veel belangrijker is dan talent voor het leveren van excellente prestaties. Dit wordt ook wel de tienduizenduren-regel genoemd. Echter, tegenover de onderbouwde mening van de auteur staan ook meningen die het tegendeel propageren. Een mooi voorbeeld in dit opzicht is overigens de denkwijze inzake de statische mindset van de Amerikaanse onderzoeker Carol Dweck. Deze denkwijze gaat uit van het feit dat talent veel belangrijker is dan oefening en wordt onder andere benoemd in het laatste deel van het boek. Gelukkig mag een ieder zijn mening hebben en ik ben het wel met de auteur eens dat alleen talent hebben niet voldoende is maar dat je hier ook wat mee moet doen. Het gaat in beginsel om (h)erkennnen en onderhouden.

Een andere interessante opmerking van de auteur heeft te maken met het ego. “Egogerichte activiteiten zijn niet geschikt om het zelfvertrouwen te versterken. Het ego is een gat dat niet te vullen is.”. Ik ben het helemaal met de auteur eens. In dat opzicht ligt er nog een uitdaging binnen de managementlaag van de BV Nederland en is de omslag naar dienend leiderschap bittere noodzaak.

Leesadvies: Op een beperkt aantal punten verschil ik van mening met de auteur, maar dit neemt niet weg dat het boek van een goed niveau is en zeker een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen van eenieder die hier tijd in wenst te investeren. Het komt bij mij als naslagwerk in de boekenkast te staan.

*Deze boekbespreking is geschreven voor Managementboek