Wat hebben marsmannetjes en marsvrouwtjes te maken met het ontwikkelen van talent binnen organisaties? Lees over quick & dirty leiderschap, verspilling en de kracht van diversiteit.

Marsmannetjes

In mijn jeugd droomde ik wel eens over aliens of marsmannetjes. Vreemde wezens die feitelijk geen kwaad in de zin hebben en aan komen vliegen in een ovaalvormig voertuig met daar bovenop een transparante kaasstolp. De taal die in de kaasstolp door de wezens werd gesproken, was niet te verstaan. De wezens (of het nu mannetjes of vrouwtjes waren heb ik mij nooit afgevraagd) kwamen naar onze aardbol om deze op een vredelievende manier te koloniseren. Dat was in mijn jeugd en het beeld is nu enigszins vervaagd.

Quick & Dirty

Toch, als ik goed kijk komen aliens of marsmannetjes en marsvrouwtjes tegenwoordig in het echte leven ook zeer regelmatig naar voren, maar dan in een andere vorm. Ik denk dan aan wezens die met soortgenoten op dezelfde manier communiceren, maar verder in het koeterwaals met de omgeving. Wezens die vaak afgeschermd en niet bereikbaar zijn door allerlei ‘hele’ belangrijke afspraken. En vooral ook wezens die de wereld willen veroveren met een maximale opbrengst voor zichzelf en daarna ‘misschien’ voor hun omgeving. En bij dit alles is de term ‘quick and dirty’ zeer toepasselijk.

Verspillen van talent

Nee, het zijn geen politici, alhoewel ik deze conclusie toch nog wel eens kan gaan bijstellen als ik kijk naar het geneuzel en bijbehorend gedrag dat tegenwoordig wordt vertoond in het Haagse. Jawel, goed geraden! Het zijn volksstammen met (interim)managers en directeuren, die organisaties bevolken en daarbij handelen alsof zij op een planeet zitten die buiten ons zonnestelsel ligt. Op deze planeet met de naam ‘No Talent’ zijn er geen mensen maar productiebronnen. Productiebronnen die geen eigen wil hebben. En wanneer deze bronnen zijn uitgeput worden zij simpelweg dichtgegooid en verstoft de boel. Is het echt allemaal zo erg als ik beschrijf? Nee, natuurlijk is het overdreven, maar toch is het verspillen van talent overal zichtbaar door het tonen van slecht leiderschap. Daarom aan de hand van het voorgaande een aantal eenvoudige voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De ivoren toren

Denk eens na over het spreken van dezelfde taal: in de relatie tussen HRM en de business is dit bijvoorbeeld al jaren een probleem. En wanneer wordt gekeken naar de mensen die vanuit de business plaats hebben genomen in de ivoren toren en de relatie wordt gelegd met de communicatie naar de plek waar de echte opbrengsten vandaan komen, namelijk de werkvloer, dan is dit vaak niet anders. Neem in deze als voorbeeld het onderwerp “visie en strategie”. Dit wordt vaak met soortgenoten afgestemd in de ‘ivoren toren’ tijdens lange lunchsessies en/of gedurende een tocht op de hei of het strand. Nadat de inhoud van het verhaal is opgemaakt, wordt dit uitgestort over “de massa”, die alleen maar het antwoord ‘ja’ mag en kan geven. De taal die hiervoor wordt gebruikt is koeterwaals en te zien als echte ‘managementtaal’. Denk hierbij aan termen als integraal management, business process re-engineering, lean six sigma, proces-optimalisatie, corporate values, return on investment en ga zo nog maar even door. De toehorende massa laat het over zich heen komen, kijkt met glazige ogen rond en denkt ‘even uitzitten en dan is het weer een jaar rust.’ Stop! Doe nu eens gewoon en praat de taal die iedereen begrijpt! Gebruik daarnaast de input, die voortkomt uit alle lagen van organisaties, en betrek de werknemers en hun talenten echt actief bij de ontwikkeling van de visie en strategie. Alleen op die manier is duurzaam succes te behalen. Het is feitelijk zo eenvoudig!

De ufo

Een ander voorbeeld: hoe vaak zijn de managers of directeuren nu echt op de werkvloer aanwezig? Ik weet zeker dat bij velen een beeld bij hebben dat overeenkomt met mijn beeld. En wanneer wij heel eerlijk zijn dan is dit beeld niet positief. Kortom, voor de managers en directeuren die zich echt aangesproken voelen: stap uit die ellenlange vergaderingen, daal regelmatig de trap af die uit de UFO komt en maakt contact met de buitenwereld. Een wereld die barstensvol zit met talent en vraagt om aandacht! En dit alles door er gewoon te ZIJN.

Zorg voor diversiteit

En dan waar het vaak om allemaal draait, doelstellingen realiseren. Dit is vaak een kwestie van investeren en geduld. Alleen past dit niet binnen ‘quick and dirty-mindset’, waarbij het eigenbelang voorop staat. Neem nu als voorbeeld het fenomeen talentontwikkeling. Talent ontwikkeling is bijvoorbeeld ook zorgen voor diversiteit aan talent in de werknemerspopulatie. De uitkomst hiervan is: 1 + 1 > 3, meer creativiteit, innovatie, flexibiliteit en uiteindelijk duurzame opbrengsten voor organisatie, werknemers en klanten. Dit vraagt echter om investeringen in tijd en geld en niet om de vaak gekozen richting, waarin andersdenkenden worden buitengesloten en mensen worden gezien als kosten. Het laatste is echter wel het geval bij de ‘quick and dirty-handelswijze’.

Andersdenkenden zijn in dit geval een bedreiging voor de ‘leider’ omdat het wellicht wel eens zo zou kunnen zijn dat deze personen slimmer zijn dan de ‘lijder’ zelf. Dit tast de comfortzone aan en daarom is een snelle en rücksichtsloze verwijdering vaak geen overbodige interventie. Althans, in de ogen van de ‘lijder’ in kwestie en daar lopen er meer dan genoeg van rond binnen organisatieland Deze lijder heeft liever klonen om zich heen want dat is voorspelbaar en controleerbaar. Foutje bedankt! Investeren doe je omdat het uiteindelijk lonend is en op het gebied van talentontwikkeling is voor organisaties zeker nog veel (financiële) winst te behalen.

Van de nachtmerrie naar een nieuwe droom

Deze blog ben ik begonnen met het beschrijven van een droom over buitenaardse wezens en de nachtmerrie over de planeet ‘No Talent’. Nu ik groot ben, heb ik een nieuwe droom. De droom om gezamenlijk ‘de eeuw van het talent’ te realiseren. Dit begint met het tonen van echt leiderschap en het durven benutten van potentieel. Doe je mee?