Voeren politici en bestuurders wel de juiste discussie wanneer het gaat over een gezonde BV Nederland? Lees over de relatie tussen oudere werknemers, kinderopvang en Vincent van Gogh.

Knettergek

Soms vraag ik mij wel eens af of wij in dit mooie land niet knettergek geworden zijn en koersen richting een collectieve depressie. Werk, werk, werk! Dat is waar het allemaal over gaat. Vincent van Gogh gaf dit heel mooi weer in één van zijn brieven:

Ik zwoeg echt als een bezetene, meer dan ooit heb ik doffe werkwoede. En ik geloof dat dat er toe bij zal bijdragen om me te genezen.

Voorkom reparatiewerkzaamheden

De BV Nederland is grieperig en heeft nog steeds last van de ijzige kou, die werd veroorzaakt door het crisis-spook, en af en toe nog opkomt. Op zich is er niets mis met de insteek om dan allemaal wat extra te doen. Punt is echter wel dat dit in de politiek en bedrijfsleven vraagt om een verandering van mindset en faciliteiten, die er op gericht zijn herstel te realiseren. Dit alles om te voorkomen dat de BV Nederland, zoals gebruikelijk, gelijk in de doe-modus schiet en achteraf wederom veel reparatiewerkzaamheden moet verrichten.

Kinderopvang

Neem als voorbeeld de kinderopvang. Door bezuinigen worden de kosten continue verhoogd met als gevolg dat 1 op de 6 ouders die hiervan gebruik van maken overwegen om 1 van de partners te laten stoppen met werken. Nu zijn er voldoende mensen die zeggen;

Ik hoef toch niet mee te betalen aan de opvang van andermans kinderen!

Op zich is die redenatie logisch, alleen als dit tot gevolg heeft dat er minder werkenden zijn bij het aankomende tekort aan arbeidskrachten dan is deze redenatie redelijk kortzichtig. Dit nog even los van het vaak vrouwelijke talent dat hierdoor geen toegevoegde waarde meer kan bieden aan BV Nederland! Het is feitelijk een simpele rekensom: Wat zijn voor overheid en werkgevers de directe en indirecte kosten van kinderopvang tegenover de inkomsten aan o.a. inkomstenbelasting en een hogere productie. Is toch niet zo moeilijk met als waarschijnlijke uitkomst dat deze faciliteiten te zien zijn als rendabele investering in plaats van kostenpost.

Verkeerde discussie

Iets anders is de discussie die steeds vaker speelt om oudere werknemers inkomen te laten inleveren. Een verkeerde discussie! Het gaat om het talent dat iemand heeft, hoe dit wordt ingezet en de waarde die dit creëert voor organisaties. Dit staat los van sekse, achtergrond, afkomst en helemaal leeftijd. Het wordt dus tijd dat organisaties eerst talent goed in kaart brengen en hier op een correcte wijze mee om gaan.

Benut het talent

Bestuurders, Mark, Diederik; De gezonde BV Nederland begint met verstandige keuzes en het faciliteren en benutten van talent!