Waar het nummer Parachute, van de band Something happens, al niet toe kan leiden! Lees over ontwikkelen en ook wel eens goed op je bek gaan, leiderschap, loslaten en het tonen van lef.

Sommige songteksten zijn zeer inspirerend. Neem nu als voorbeeld het nummer ‘Parachute´ van de Ierse band Something Happens. Lees onderstaand deel van de songtekst eens rustig door. Laat het inwerken en denk daarbij aan talent en leiderschap, in relatie tot controle en loslaten.

Take a parachute and jump, you can’t stay here forever

When everyone else is gone, being all alone won’t see that clever

Take your parachute and go, there’s gonna have to be some danger

Take your parachute and jump, you’re gonna have to take flight

Een mooie tekst toch? Voor mij in ieder zeer herkenbaar. Parachutespringen staat voor mij namelijk synoniem aan lef tonen, los durven laten maar ook gecontroleerd zorgen dat je aankomt op de gewenste bestemming. Aan de hand van de vier regels uit de songtekst zal ik mijn beelden en de relatie met talent en leiderschap verduidelijken.

Take a parachute and jump, you can’t stay here forever

Er zijn veel besluitvormers die zien dat verandering van leiderschapsstijl noodzakelijk is. De stijl van autoritair gedrag en de bijbehorende controles worden namelijk niet meer getolereerd. Nu zijn de vormen van protest hiertegen veelal nog verborgen in de onderstroom van organisaties, maar de druk van de werkvloer en de buitenwereld wordt groter en groter. Het is dus van belang oude denkbeelden niet meer al te lang in stand te laten en te starten met de transformatie naar een dienende leiderschapsstijl. Natuurlijk, het bestaande is prettig en comfortabel maar het gevolg is stilstand en dit is ‘killing’. Stilstand is achteruitgang! Dit is bijna een wetmatigheid en er zijn voldoende voorbeelden van organisaties en mensen die hier aan ten onder zijn gegaan. Eng? Ja! Loslaten en talent de ruimte geven is echter noodzaak om te overleven en onderscheidend te zijn in een competitieve continue veranderende omgeving. Verlaat dus het bestaande en zoek nieuwe wegen, ‘You can’t stay here forever’.

When everyone else is gone, being all alone won’t see that clever

Werknemers gaan ruimte zoeken en creëren om hun talenten te ontplooien. Wanneer dit niet kan is de concurrent of zelfstandig ondernemerschap een goed en ook vaak genoemd alternatief. Op dat moment valt er dus weinig meer te managen en te controleren. Het dus noodzaak te voorkomen dat werknemers ‘mentaal’ loslaten, want hierdoor gaat onnodig veel talent verloren en een bedreiging voor het voortbestaan van organisaties. Dit alles vraagt om vertrouwen geven aan en ook hebben in talent. Overigens niet in het minst het eigen talent. Leiderschap is in dit opzicht dienend aan talent met het doel samen dromen te realiseren. Kortom, ‘Being all alone won’t see that clever’.

Take your parachute and go, there’s gonna have to be some danger

Een verandering van leiderschapsstijl zorgt voor onzekerheid. Het geeft een gevoel van onveiligheid, een aantasting van de persoonlijke comfortzone en dat is lastig. Het vraagt om het loslaten van de gedachte dat controles de oplossing zijn om eigen en andermans fouten te voorkomen. Zonder fouten is leren echter onmogelijk en kan talent nooit tot ontplooiing komen. Ontwikkelen is plat gezegd ook wel eens goed op je bek gaan. Dit is oncomfortabel maar zorgt er wel voor dat ondernemerschap en innovatief vermogen worden gestimuleerd. Veel succesvolle ondernemingen en leiders zijn namelijk groot geworden doordat zij hebben geleerd van hun fouten en deze ook durfden te maken. Fouten maken mag en is voor de ontwikkeling van mens en organisatie noodzaak ofwel ‘There’s gonna have to be some danger’. Stop dus met alles te willen controleren en durf los te laten.

Take your parachute and jump, you’re gonna have to take flight

Controleren heeft te maken met wantrouwen en zorgt er voor dat organisaties veranderen in stroperige klantonvriendelijke gedrochten. Het is echter een utopie te denken dat organisaties kunnen functioneren zonder enige vorm van controle alleen is de vraag hoe je dit inricht. Dit doe je in niet door een groep werknemers aan te laten sturen door iemand die ‘het kunstje’ van managen zogenaamd beheerst. Nee, het begint bij het loslaten van het idee dat voor alles een manager nodig is. Door teams op basis van diversiteit van talent en social skills samen te stellen ontstaat het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid met als bijkomende voordeel de ‘sociale’ controle, die veel effectiever is dan de controle van welke manager dan ook. Transparantie, elkaar aanspreken op gedrag, verantwoordelijkheid nemen en geven, vertrouwen, persoonlijk leiderschap zijn dan ook geen trendy termen maar realiteit. Dit vraagt wel om een andere denkwijze en vooral om actie ofwel ‘You’re gonna have to take flight’.

Take your parachute and jump

Dromen zijn alleen realiseerbaar door lef te tonen. Heb vertrouwen, toon ondernemerschap en benut talent. Spring mee met als bestemming een mooie toekomst. Kom op dan, laat los!

Take your parachute and jump