Heb jij al een EHBOM pakket voor de afkickende manager in jouw organisaties? Lees over in het angstzweet badende managers, mededogen, leiderschap en niet te vergeten de Yeti!

Afkickende managers

Een nieuw fenomeen gaat op ons afkomen, namelijk ‘afkickende managers’. Hordes met managers, die last hebben van de gediagnosticeerde aandoening MACC (Klik hier om in ‘De organisatiekannibaal‘ meer voor info te lezen over deze aandoening), zijn namelijk gewend te handelen op basis van het verslavende goedje ‘macht’. Deze verslaving wordt gecompleteerd door de continue indoctrinatie vanuit ‘status- en gelddenken’. En om het nog eens extra verwarrend te maken wordt ‘management’ door deze managers en hun ja-knikkende omgeving zeer regelmatig gekoppeld aan ‘leiderschap’. Vreemd want dit zijn toch twee heel verschillende zaken. Het verschil begint in ieder geval met het gegeven dat leiderschap rolgebonden en niet functiegebonden is. Toch lastig te accepteren voor degenen die het ‘Ik-denken’ hebben omarmd en slechts hiërarchisch kunnen of willen redeneren.

De nachtmerrie

Wij-denken, persoonlijk leiderschap, de wereld als flexibele schil, de verdwijnende organisatiehark, continue verandering, inclusie, co-creatie en innovatie als basis voor de match met klanten en netwerken in plaats van net werken. Allemaal mooie ingrediënten voor de nieuwe realiteit, die onontkoombaar is. De eerste tekenen van de (r)evolutie zijn al zichtbaar, alleen is dit alles geen positieve gedachte voor eerder genoemde managers. Voor hen is dit alles oorzaak van angstzweet, koude rillingen, spontaan in tranen uitbarsten en een opgejaagd gevoel. En in combinatie met het doorlopende probleem van het zoeken van balans zorgt dit voor nachtmerries en hallucinaties. Kortom, afkickverschijnselen!

EHBO(M)

We zouden natuurlijk collectief kunnen besluiten deze ‘lijders’ aan hun lot over te laten, gezien het vertoonde gedrag in het heden en verleden! Maar nee, leiderschap gaat namelijk ook over mededogen en menselijkheid. De genoemde managers zijn ook mensen en wij moeten, waar mogelijk, proberen te voorkomen dat het ingebeelde ‘leiderschap’ omslaat in ‘lijderschap’ met als gevolg een traumatische ervaring die zijn weerga niet kent. Daarom hieronder de instrumenten of de tips uit de EHBOM-koffer, die vooral gericht zijn op preventie.

Voor de nieuwsgierigen onder ons: EHBOM staat voor “Eerste Hulp Bij Opgebrande Managers”. Overigens is de M van managers makkelijk te vervangen door de M van de medewerkers, die zich teveel hebben geschikt naar het ‘Ik-denken.’ Daarvan zijn er namelijk ook genoeg en zij hebben een grote bijdrage geleverd aan het in stand houden van achterhaalde denkpatronen en zelfverheerlijking.

De instrumenten

Watten en wattenstaafjes

Het is van belang te zorgen dat de oren schoon zijn en niet vervuild met voorgeprogrammeerde en vooral achterhaalde termen en denkbeelden, wanneer het gaat over het organiseren van werk. Stop daarom met slap gewauwel en luister nu en in de toekomst echt en met aandacht naar klanten en collega’s. Luister naar dromen, wensen, ideeën en meningen en zie een wereld vol kansen in plaats van uit te gaan van een bepaalde vooringenomenheid.

Verband

Verband heeft een link naar verbinden. In de toekomstige wereld vol kansen is het van belang vooral verbinding te zoeken en te krijgen met de omgeving en mensen binnen en buiten organisaties. Hierbij speelt het accepteren van andersdenkenden en diversiteit een grote rol, in combinatie met brede co=creatie. Waarom zou je wachten tot die tijd is aangebroken? Doe en durf! Het is al mogelijk in het ‘nu’

De schaar

“Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst” is een veel gehoorde kreet en in deze snel veranderende wereld zeker van toepassing. Het past niet meer om op basis van de traditionele methodes aan te sturen met het bijbehorende dictatoriale gedrag. Degenen die niet veranderen zijn de paria’s van de toekomst en ieder weldenkend mens wil hier verre van blijven. Kortom, leer van het verleden en knip daarna met de denkbeeldige schaar de lijnen door. Het gaat om het heden en de toekomst, waar het faciliteren en ontwikkelen van het eigen talent en het talent van anderen centraal staat. Dit is een andere realiteit.

Pleister

Wondjes ontstaan meestal door fouten. Nu zijn fouten onderdeel van het leer- en ontwikkelproces en het is een ‘must’ dit te accepteren. In de snel veranderende wereld zullen er meer en sneller fouten ontstaan. Kortom, laat los dat niet alles perfect kan zijn want zo zit de wereld niet in elkaar. Door fouten te zien als waardevol leermoment volgt een versnelling van de ontwikkeling van mensen en organisaties. Zie daarbij ook de eigen fouten door de vingers! Ook al ben je (nu nog) manager, je bent een mens en geen machine!

Mitella

Een mitella is niet te verbergen. Het laat zien dat je ergens mee zit en maakt een mens kwetsbaar. Je kwetsbaar durven opstellen is echter een groot goed, zeker in combinatie met authenticiteit. Dus weg met het gedrag van de schone schijn, ga eens verder dan de ‘oppervlakkige-ik’. Doe jezelf en de eigen omgeving een plezier en laat de menselijke maat weer terugkeren.

Instructieblad

In de meeste EHBO-kistjes zit een instructieblad met een klip en klaar verhaal over hoe de zaken te gebruiken zijn in geval van nood. Helaas, zo zit het leven in organisaties niet in elkaar. Ontwikkeling en gedrag zijn niet te voorspellen aan de hand van cijfertjes en op basis van voorgekauwde procedures. Wanneer het gaat om acceptatie van de menselijke maat, wat de basis is voor succes in de toekomst, heeft de controle-mindset geen zin meer. Leer dus omgaan met het oncontroleerbare van het leven, zoals ook in Alles onder controle! wordt betoogd door Anne Jan van den Dool. En dit is niet alleen voor kinderen in het onderwijs nuttig!

Kijk uit voor de Yeti

Tsja, en als dit alles er echt niet inzit dan rest er maar één andere oplossing. Boven op de top van een berg is het koud maar ben je wel de alleenheerser en is afkicken niet nodig. Enkeltje Himalaya is dan ook zeker de beste remedie. Kijk alleen wel uit voor de Yeti oftewel de verschrikkelijke sneeuwman want die heeft het niet zo op ‘verschrikkelijke managers’.