Staan we binnen organisaties wel voldoende open voor de verfrissende beelden van externe professionals? Lees over kruisbestuiving, feedback en samenwerking.

Kruisbestuiving

Feedback en samenwerking zijn twee termen die tegenwoordig meer dan geregeld voorbij komen wanneer het gaat over organisatieontwikkeling. En het woord dat dan spontaan bij mij opkomt wanneer ik deze twee termen hoor is:

Kruisbestuiving

Nu is kruisbestuiving een proces wat feitelijk voortkomt uit de natuur. Je weet wel, fleurige bloemetjes, vliegende bijtjes, rondvliegend stuifmeel, statige stampers, enzovoorts. Je kunt je nu ook afvragen wat de relatie is met de wereld van organisaties en zelfstandig professionals? Daarom hieronder een voorbeeld, wat duidelijk maakt dat de natuur een boeiende inspiratiebron is voor mens en organisatie.

Bestuiving door een ander ras

Wanneer je zoekt op internet naar het woord kruisbestuiving kom je onder andere de volgende uitleg tegen:

Bestuiving door een ander ras.

Uitgaande van deze betekenis is de relatie tussen kruisbestuiving en organisaties snel gelegd. Immers, veel organisaties hebben tegenwoordig te maken met een bijzonder ras dat geregeld wordt ingevlogen. Namelijk het ras van de zelfstandig professionals. En naast het uitvoeren van de werkzaamheden, waarvoor zij worden ingevlogen en betaald, kunnen deze zelfstandig professionals op diverse andere manieren waarde toevoegen aan organisaties oftewel zorgen voor kruisbestuiving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevraagde en ongevraagde feedback op individueel en organisatieniveau.

Kruisbestuiving door feedback van ZP’ers

De beschreven vorm van kruisbestuiving kan een bijdrage leveren aan het opfrissen van het andere aanwezige ras binnen organisaties, namelijk de medewerkers uit alle geledingen (inclusief het management). Medewerkers die vaak al enige tijd in loondienst zijn in een traditioneel gestructureerde omgeving en soms figuurlijk en wellicht ook letterlijk zijn ingedut. Dit laatste doordat bijvoorbeeld een cultuur van feedback een term is die aan het geduldige papier is toevertrouwd, maar daarna ook op papier blijft staan en niet in praktijk wordt gebracht. Hierdoor komt de interne en externe samenwerking onvoldoende op gang en ontbreekt de prikkel om het maximale uit het aanwezige talent te halen.

Binnen omgevingen waar dit speelt, is het wenselijk een omgeving te creëren waar samenwerking van een nieuwe impuls wordt voorzien. Samenwerking die noodzakelijk is om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar deze organisaties voor staan. En hier kan de zelfstanding professional, door het stellen van vragen en geven van gevraagde en ongevraagde feedback, een waardevolle bijdrage aan leveren.

We all need people who will give us feedback. That’s how we improve. – Bill Gates

 

*Deze blog is eerder geschreven voor TruQu.com