Wat blijft er over voor het collectief en het individu wanneer het huidige systeem ‘klapt’? Lees over verandering, het talent van de mens als uitgangspunt en de organisaties van de toekomst.

Stel je eens voor…..

Stel je eens voor:……… De samenleving zoals wij die nu kennen klapt uit elkaar! Ondenkbeeldig? In Europa in ieder geval niet. Denk aan de bijvoorbeeld aan de Griekse tragedie, de ongekende vluchtelingenstroom die weer op gang gaat komen, de Brexit en het gebrek aan daadkracht op nationaal en Europees niveau, waardoor gedurende decennia veel problemen worden verdoezeld!

In de Verenigde Staten is een voorspoedige toekomst een utopie gezien de torenhoge schulden en de opkomst van het nationalistische denken! In China heerst economisch camouflagegedrag als gevolg van de ‘commerciële’ dictatuur, die ook nog eens zorgt voor zelfverrijking van de verkeerde plaatsen! En dan worden veel andere, zogenaamde beschaafde naties, nog buiten schot gelaten. Ondertussen zijn er oorlogen die complete macro- en micro-economieën vernietigen, excessieve bonussen voor bankiers en andere veelvraten en een wereld die ‘duurzaam’ wordt geplunderd! Als wij in dit tempo en vooral op deze wijze doorgaan hebben de kinderen wereldwijd geen toekomst!

Wat blijft er over

Wat blijft dan uiteindelijk over voor het collectief en het individu? De schone schijn van geld vervalt en de wereld gaat terug naar de basis. Geld is immers niets meer en niets minder dan een fictieve waarde die wordt toegerekend door rekenmeesters, die zelf geen enkel besef hebben van de dagelijkse realiteit! De bijbehorende politieke toon is gebakken lucht van mensen, die beloften niet waar willen en kunnen maken. Kortom, geld in de huidige vorm en geleverd door overheden, organisaties en al helemaal niet door banken heeft niets meer te maken met de feitelijke waarde! Het vertrouwen in de samenleving is volledig weg en hier kunnen mooie woorden niets aan afdoen, wat ook naar voren komt in blog “Een wereld zonder vertrouwen als nieuwe realiteit?“!

Wat overblijft: het talent van de mens

De vraag is nog steeds: wat blijft er dan over?

Het antwoord: heel veel!

Terug naar de basis

Even terug naar de basis der dingen! Economieën, die gebaseerd zijn op ruilhandel, bestaan al eeuwen. Hier is niets complex aan. Of het nu gaat om een uitruil van producten of uitruil van de inzet van arbeid door talent en vaardigheden! Dit alles vormde feitelijk de basis voor het ontstaan van organisaties, die ook heden ten dagen nog steeds bestaan bij de gratie van menselijk vernuft en talent. Wat nu echter blijkt is dat grote organisaties te complex en te invloedrijk zijn geworden. Vaak zien organisaties er uit als een structureel gedrocht met een enorm waterhoofd in plaats van een ranke klantgerichte structuur, die zich makkelijk aanpast aan de omgeving. Topzwaar, dat is het juiste woord dat past bij veel organisaties in het heden, waarbij het gezond verstand gebruiken ‘not done’ is! De oorsprong van organisaties, namelijk het collectief benutten van talent en het eindproduct rendabel uitruilen met klanten, is daardoor regelmatig ver te zoeken. Te vaak is persoonlijke winstmaximalisatie leidend in de gedachte en handelswijze van alle geledingen! Hierdoor wordt het meest unieke product dat beschikbaar en inzetbaar is vergeten, namelijk:

Het talent van de mens!

De afbraak van de grote bureaucratieën

Maar stel nu dat het huidige systeem echt klapt! Is dit een ramp? Met wat wij nu weten over de mogelijkheden van ruilhandel is dit nog maar de vraag. De mens is namelijk het zoogdier dat zich het beste kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden en daar is geen wijziging in opgetreden. Andere vormen van waarde gaan bij de onafwendbare omwenteling naar voren komen en het uitruilen van talent is hiervoor de nieuwe basis. Ondersteuning van deze verandering zal plaatsvinden met behulp van technologische ontwikkelingen en de opzet van digitale platformen die de ruilhandel van talent wereldwijd ondersteunen. Organisaties, ja deze bestaan dan nog steeds maar dan anders, zoals hieronder beschreven;

  • Organisaties gaan terug van groot en complex naar klein, flexibel en vooral klantgericht.
  • Lokale oriëntatie met kennis van de klant wordt gecombineerd met specifieke vaardigheden, die door kortdurende of langdurige samenwerking globaal inzetbaar zijn. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de zich snel ontwikkelende techniek en inzet van extern talent.
  • De organisaties van de toekomst bestaan uit een kleine vaste kern en een flexibele schil die continue verandert. Extern talent wil zich kort of lang binden aan een businessissue en daarna elders weer de uitdaging aan gaan.
  • Corporate en personal branding gaan steeds belangrijker worden voor het realiseren van de tijdelijke match. Hierbij is duurzaam denken en doen geen modewoord meer maar dit zit in de genen van organisaties en mensen. Organisaties die niet denken en doen op basis van de Triple-P onderscheiden zich maar dan gelijk in negatieve zin.
  • Vakmanschap en ondernemerschap zijn binnen de nieuwe organisatievormen geen oubollige termen meer maar een universele richtinggever, waarbij waardering zal plaatsvinden op basis van de feedback van klanten of door anderen met wie de inzet van talent is uitgeruild.

Dromen of…….

Ja, en leed zal er ook zijn. Veel mensen die nu managers of staffunctionaris worden genoemd zullen op zoek moeten naar hun eigen ik en het eigen talent. Zakkenvullers hebben een probleem en komen op basis van gladde praatjes niet meer aan de slag. HRM in de huidige vorm bestaat niet meer, vaste dienstverbanden zijn iets uit het verleden en over pensioenleeftijden wordt niet meer gerept.

Het onderwijssysteem dient maximaal te veranderen, want het huidige stelsel, dat feitelijk gebaseerd is op het victoriaanse systeem, is niet meer toereikend en kan de ontwikkelingen niet bijbenen. Kleinere overheden met een pure faciliterende rol blijven bestaan, maar verregaande technologische ontwikkelingen zorgen wel voor een globale snelle afname van de ambtenarij. Uiteindelijk volgt het nieuwe evenwicht en gaat iedereen zijn weg vinden in de wereld waar de menselijke maat en talent op waarde worden geschat. En de toekomst voor onze kinderen? Deze wordt rooskleuriger omdat wij zelf het lef hebben gehad om te veranderen en een heilloos systeem hebben begraven!

I like the dreams of the future better than the history of the past. – Thomas Jefferson