Feedback en persoonlijk contact zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!  Lees de inspiratieblog over het belang van feedback voor mens en organisaties en de combinatie met nieuwe vormen van organiseren.

Feedback is belangrijk voor medewerkers en organisaties! En met allerlei nieuwe vormen van organiseren in opkomst zal dit belang eerder toenemen dan afnemen. Immers, ondanks dat je elkaar vaak niet meer dagelijks ziet of live spreekt, heb je toch te maken met de gevolgen van het gedrag en/of de prestaties van een collega, medewerker of bijvoorbeeld leverancier. En net zoals in de ‘live-situatie’ is het van belang op dit gebied scherp en professioneel te blijven en een compliment of een kritische noot te delen. En dit altijd met het ‘lerende effect’ in gedachten. Binnen nieuwe organisatievormen zal daarom frequente feedback, met ondersteuning van moderne technologieën, een belangrijke rol spelen bij de realisatie van organisatiedoelstellingen. En dit proces zal steeds vaker online plaatsvinden. Op zich ook logisch, gezien alle technologische ontwikkelingen en de instroom van digitale generaties in de wereld van organiseren.

Online feedback delen is niet makkelijk

Toch is dit allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Ga maar eens na. We zijn vaak gekluisterd aan het beeldscherm en oordelen op basis van wat we lezen en denken te zien. Naar aanleiding van deze indrukken vormen we een oordeel en volgt een reactie. Op zich kan dit alles wel goed gaan en natuurlijk snel en makkelijk worden ingevuld, met de ondersteuning van allerlei technische hulpmiddelen.

Er is echter ook sprake van een andere kant van het verhaal. Van situaties waar efficiënte processen, KPI’s en termen als lean en optimalisatie even niet relevant zijn. Immers, de informatie op het scherm of via andere ‘media’ zegt niet altijd alles. We missen dan het ‘echte’ contact waardoor we meer te weten kunnen komen over de context, de gevoelswereld van de persoon aan de andere kant van het scherm en ga zo maar even door. Op dit gebied zou je dan kunnen denken aan Skype en andere instrumenten ter ondersteuning. In bepaalde gevallen kunnen deze instrumenten behulpzaam zijn, maar zeker kunnen ze niet het echte gesprek vervangen. Feedback geven mag in de toekomst dus niet slechts een online-aangelegenheid zijn.

Feedback als basis voor een win-win

Nieuwe organisatievormen ontkomen mijns inziens dan ook niet aan een hybride vorm van het geven en ontvangen van feedback. Online, offline, hoogfrequent via het beeldscherm, tijdens een goed gesprek in de buitenlucht en vooral goed passend bij de personen die betrokken zijn. Kortom, feedback als een volwassen veelzijdig instrument om samen met medewerkers, klanten en leveranciers aan de slag te gaan met leren en het realiseren van gezamenlijke doelstellingen. Als dat geen win-win is! Nee, de toekomst is zo slecht nog niet.

*Deze blog is eerder gepubliceerd op de website van Truqu.com