Is de Grand Canyon tussen IT en de business onoverbrugbaar of…………? Lees over eilandjes-denken, klantperspectief, het niet (willen) begrijpen van elkaars wensen en de vraag waar de verbetering van de relatie mee start.

Wanneer je binnen traditioneel vormgegeven organisaties en specifiek de businessunits vraagt naar het functioneren van de afdeling IT dan zal onderstaand geluid velen niet onbekend in de oren klinken:

Die gasten van IT? Geen idee wat ze allemaal aan het doen zijn! Iets met het testen van allerlei toepassingen. Is allemaal leuk en aardig maar naar ons gevoel hebben die ITers totaal geen idee van wat er speelt in de business en al helemaal niet wat de klanten dagelijks van ons vragen. IT zorgt voor meer lasten dan lusten.

Andersom komt dit natuurlijk ook voor, zeker wanneer je het oor te luister legt bij de afdeling IT:

Wij bouwen een systeem met heel veel mogelijkheden voor de business en dan lopen ze nog steeds te klagen. Ze hebben geen enkel idee hoeveel tijd er is gestopt in de ontwikkeling van het systeem en het opzetten van een goed implementatieplan op basis van de end-to-end-gedachte. Wij kunnen echter wel continue bijspringen voor allerlei futiliteiten omdat ze het schijnbaar niet (willen) snappen en onvoldoende het complete plaatje zien.

De gevolgen van het niet overbruggen van de kloof

De conclusie is in ieder geval dat binnen veel organisaties geregeld en vooral onnodig sprake is van een kloof tussen de business en IT. Deze kloof wordt mede veroorzaakt door de heersende organisatiecultuur, het blijven hangen in ‘oud gedrag’ en vooral het in stand houden van vooroordelen. Hierdoor is het lastig de kloof, die soms wel lijkt op de Grand Canyon, te overbruggen. En de mogelijke gevolgen voor klant, medewerkers en organisatie? Nu, die zijn vaak wel duidelijk:

  • Verspilling van tijd en energie door interne strijd in plaats gezamenlijke focus vanuit klantperspectief en een end-to-end oplossing.
    Frustratie en irritatie in plaats van werkplezier. Dit met het risico van goede professionals die vertrekken.
  • Eilandjes-denken in plaats van organisatie-cohesie. Hierdoor komt vernieuwing vanuit co-creatie en talentdiversiteit niet tot stand.
  • Productiviteitsverlies in combinatie met een lagere kwaliteit in plaats van JIT-levering (Just-in-Time) van topproducten en diensten. Dit met ontevreden klanten tot gevolg, die hun mening binnen het eigen netwerk niet voor zich houden.
  • En dan natuurlijk de finale consequentie: een lagere omzet en winst omdat de klanten vertrekken naar de concurrentie, die de interne afstemming van de business en IT wel goed voor elkaar heeft.

De start van waardecreatie

Kortom, er is dus nog meer dan genoeg ruimte voor groei bij veel organisaties en op dit gebied kunnen de professionals van IT en de Business, op basis van co-creatie, een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen en dromen die veel organisaties voor ogen hebben. Dit alles met het klantperspectief voor ogen, want zonder tevreden klanten hebben organisaties feitelijk geen bestaansrecht.

Het wordt dus tijd de interne Grand Canyon te overbruggen, vooroordelen uit de weg te ruimen en in gezamenlijkheid te starten met waardecreatie. En waar dit alles mee start? Heel eenvoudig, stel elkaar in alle openheid eens de volgende vraag:

Wat kunnen wij vanuit onze professionaliteit voor jou betekenen?

En natuurlijk kan waar in deze blog ‘afdeling IT’ staat ook HRM, Control of een andere stafafdeling worden geplaatst :-)

*Deze blog is eerder geschreven voor Newbirdz