Gaan we terug naar de tijd van de hunebedden of durft de BV Nederland te investeren in onderwijs en vrouwelijk talent? Lees over innovatie, arbeidsparticipatie en stoppen met polderen. 

Een opvallend nieuwsbericht van een tijd geleden: Het vorige kabinet en diverse bedrijven hebben de handen ineen geslagen en gaan een paar honderd miljoen euro euro investeren in negen aangewezen top-sectoren. Op zich een logisch initiatief, alleen gaat het spijtig genoeg om reparatie achteraf! Innovatie begint namelijk in het basis en middelbaar onderwijs. Hier ligt dan ook nog steeds de grote uitdaging voor de BV Nederland!

De BV Nederland: geen gouden eeuw maar terug naar de hunebedden

Zolang de BV Nederland en de politiek niet (willen) beseffen dat ons nog steeds traditionele onderwijsstelsel ontoereikend is voor het faciliteren van talent in al zijn facetten, zal het in de toekomst blijven bij het reactief reageren op de consequenties, die voortkomen uit een gebrek aan durf om de juiste investeringen te doen. Sterker nog, Nederland zal dan afglijden naar een hulpbehoevende natie, doordat zowel op het gebied van handjes (te duur) als op het gebied van hersens (te weinig) een kwantitatief en kwalitatief tekort ontstaat. Dus niet de gewenste Gouden Eeuw maar een terugval naar het tijdperk van de Hunebedden.

Investeren in onderwijs is noodzaak voor innovatie

Het gaat er dus om te investeren in kleinere klassen en moderne les-methodieken, die aansluiten op de wereld van nu en de toekomst, waarbij niet alleen de kwetsbaren worden gefaciliteerd maar ook de leerlingen met talent worden uitgedaagd. Dus niet standaard collectief leren voor iedereen vanuit de noodzaak tot kostenbesparing maar de combinatie zoeken met individueel leren. Dit passend bij het aanwezige talent van leerlingen, wat overigens nog best buiten het standaardprofiel kan vallen. Hierbij is het zaak mensen uit het bedrijfsleven te betrekken bij het leren “leren” zonder dat hierbij allerlei directe financiële winstmotieven een rol spelen. Kortom, investeren in onderwijs is noodzaak!

Facilteer vrouwelijk talent

Wat ook om investeringen vraagt is het benutten van vrouwelijk talent in Nederland. Uit een rapport blijkt dat de OESO aangeeft dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland omhoog zou moeten. Op zich prima alleen hebben de leiders en woulde-be-leiders in de BV Nederland en de politiek op dit gebied boter op hun hoofd. Veel vrouwen werken namelijk niet meer of gaan bewust parttime werken doordat de kosten van kinderopvang de pan uitrijzen. Dit soort signalen, die duidelijk te horen zijn in de samenleving, worden stelselmatig gebagatelliseerd en een onderzoek volgt. Om achteraf reparatie te voorkomen is het dus zaak dat de politiek zeer kritisch kijkt naar herziening van de plannen op het gebied van kinderopvang, waardoor vrouwelijk talent een nog grotere bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van BV Nederland.

Geen gepolder maar ‘doen’!

Investeren in talent en dus onderwijs en faciliteiten voor kinderopvang loont en voorkomt reparatie achteraf. Dit komt ons op korte en lange termijn allemaal ten goede! Dit vraagt echter wel om visie, leiderschap en vooral de durf om de juiste dingen te doen en niet om polderen en uitstellen! We willen onze jeugd tenslotte toch niet opzadelen met de gevolgen van onze besluiteloosheid en gebrek aan lef!