Hoeveel weerwolven lopen er eigenlijk rond in jouw zakelijke omgeving? Lees over camouflagegedrag van besluitvormers die  langzamerhand een heel oncomfortabel gevoel krijgen en dienend leiderschap.

De weerwolf

Het was onlangs weer volle maan. De tijd waarin verhalen de ronde doen over maanstralen die sommige mensen veranderen in een beest met veel haar, woeste priemende ogen, lange nagels en waarbij het kwijl uit de bek loopt, die vol met scherpe tanden zit. Een beest dat uit is op bloed; De weerwolf. Natuurlijk zit dit allemaal in de fantasie van mensen maar toch…………….. Zit er niet een kern van waarheid in al deze verhalen?

Camouflagegedrag

De maanstralen die organisaties tegenwoordig steeds meer in het licht zetten worden onder andere veroorzaakt door wetgeving en toezicht, groeperingen die zich bezighouden met klantbelangen, verandering van mindset in de samenleving op het gebied wat sociaal gezien wel of niet acceptabel is en niet te vergeten de kracht van social media. Neem daarbij dan ook de nieuwe economische realiteit als extra priemende maanstraal, die effect heeft op de financiële prestaties, en het feest binnen organisaties is compleet.

Het gevolg is dat de zogenaamde leiders en would-be leiders, die zich in het verleden alleen bekommerden om het eigen belang en hun ware aard konden verbergen, netjes gezegd een wel erg oncomfortabel gevoel krijgen. Eigen belang past namelijk niet bij begrippen als transparantie, integriteit, samenwerking, vertrouwen en het tonen van dienend leiderschap en dit is nou juist de roep die steeds luider door de samenleving wordt geuit.

Neem als voorbeeld banken, verzekeraars en ook vele andere organisaties, overheden en semi-overheid. Zij staan nu vol in het licht alleen is dit vaak niet gewenst, ondanks het camouflagegedrag en de zogenaamde boodschap over openheid naar de buitenwereld. De verandering is echter al gaande en onafwendbaar alleen snappen de weerwolven in organisaties dit nog niet.

De ware aard van het beest

En het gevolg van dit alles is vandaag de dag een transformatie van deze zogenaamd aimabele succesvolle leiders uit het verleden, die alles onder controle leken te hebben, naar verwilderde personen die met een koortsige eenzijdige blik in de ogen rondrennen binnen organisaties. Hierbij maaien zij alles weg wat voor de voeten terecht komt en niet in het straatje past met een vernietiging van het aanwezige menselijke potentieel als uiteindelijke consequentie. Het eigen voortbestaan is namelijk in gevaar en veranderen van het monster in de normaal denkende mens van vlees en bloed is erg lastig geworden, zo niet onmogelijk! Ja, de haren van deze zogenaamde leiders gaan nog net niet groeien hoewel het bloed vaak wel figuurlijk uit de mond loopt. De ware aard van het beest is dus eindelijk naar voren gekomen.

En wie zijn de dupe…

En wie zijn dan uiteindelijk de dupe? Juist ja…! Naast de klanten, die uiteindelijk te maken krijgen met slechtere dienstverlening door kortzichtige en vooral verkeerde besluiten, zijn dit vooral de werknemers en de ‘echte’ leiders binnen organisaties. Dit zijn de personen die hun stinkende best doen de boel overeind te houden en verder klantgericht en vooral mensgericht te ontwikkelen, waarbij zij gezamenlijk hun talenten binnen en buiten de door de weerwolven gecreëerde kooien willen inzetten. Alleen is het probleem bij dit laatste dat er vaak meerdere weerwolven rondlopen in organisaties en zoals bekend opereren wolven in een roedel. Veel personen met goede wil kijken nu dan ook wel beter uit. Zij laten positief kritische geluiden niet meer horen en tonen hun talenten niet omdat zij willen ontkomen aan de hongerige meute die op bloed uit is van iedere andersdenkende met het doel de eigen belangen te beschermen.

Talent en ‘dienend’ leiderschap overwinnen altijd

Uiteindelijk komt uit de verhalen naar voren dat weerwolven toch zwakke punten hebben. Dit heeft iets te maken met wijwater, zilver en gewijde kogels. Nu is de kogel in deze iets te drastisch en het zilver is vaak al verdonkeremaand dus dan blijft het wijwater over en hier heb ik, gezien mijn achtergrond, twijfels over. Nee, om de weerwolven binnen organisaties te verslaan en deze voor eens en altijd uit tandeloos te maken is iets anders nodig. Maak het gedrag van de weerwolven binnen en buiten de organisatie nog duidelijker zichtbaar en gebruik de kracht van de onderstroom. Als er namelijk iets is waar weerwolven in organisaties niet tegen kunnen dan is het doorlopende imagoschade en continue gezamenlijke weerstand, gebaseerd op een samensmelting van de diversiteit van talent, want dan verliezen zij grip en dus controle.

Uiteindelijk zal het een kwestie zijn van geduld, doorzettingsvermogen en de inzet van gezamenlijk talent maar zoals veel verhalen eindigen zal ook hier het goede overwinnen. Op naar de gezonde organisatie, waarbij de weerwolven voorgoed gevangen worden gezet in hun eigen kooien en talent en ‘dienend’ leiderschap overwint.