Lees over de uitspraak “Wie met zijn tijd meegaat kiest voor ondernemerschap” en de relatie met 3 bekende ondernemers die hebben laten zien dat succesvol zijn te maken heeft met doen en volhouden.

Ondernemerschap

Succesvolle freelancers zijn feitelijk ondernemers pur sang, waarbij de persoon in kwestie dient te beschikken over een breed palet aan kwaliteiten. Ga maar na: je moet aan de slag met acquisitie, kunnen inspelen op de marktontwikkelingen. Maar ook je vak beheersen, bijblijven qua kennis, kunnen verbinden en samenwerken in diverse omgevingen, enzovoort. Je moet erg veel ‘doen’. Voor deze verzameling kwaliteiten met bijbehorende activiteiten is een mooi woord bedacht, namelijk:

Ondernemerschap

De omschrijving

Wanneer je op Google ondernemerschap intoetst, krijg je 2.970.000 resultaten (Google, 2018). En dan te bedenken dat dit slechts de resultaten zijn in de Nederlandse taal! Wanneer je verder gaat zoeken naar de definitie of omschrijving van ondernemerschap kom je van alles tegen. Een omschrijving die bij mij bleef hangen, is de volgende:

Wie met zijn tijd meegaat, kiest voor ondernemerschap. En dus voor een houding van zelfstandigheid, durf, initiatief en creativiteit. Want dat is ondernemerschap volgens GITP (2014): gedrag dat zich kenmerkt door lef en authenticiteit.

Nieuwe realiteit

Wat deze omschrijving voor mij zo memorabel maakt, heeft allereerst te maken met de openingszin: ‘Wie met zijn tijd meegaat, kiest voor ondernemerschap’. In mijn eigen woorden gaat het daarmee over mensen die kansen zien en deze durven te benutten, oftewel ‘iets gaan doen’. Zij zijn daarnaast in staat zich aan te passen aan de verandering in de samenleving die gaande is en die ook wel de nieuwe realiteit wordt genoemd. En dat er veel gaat gebeuren in deze nieuwe realiteit mag duidelijk zijn, wat ook wordt verkondigd door Jan Rotmans, hoogleraar Transitiemanagement aan de Erasmusuniversiteit. Volgens Rotmans blijft de crisis in diverse gedaantes terugkomen, is er sprake van een diepgaande transitie die tientallen jaren gaat duren, verdwijnen de komende jaren drie op de vijf organisaties en breken mensen dwars door bestaande organisatiestructuren heen. Een andere, vloeibare manier van organiseren zal volgen, wat waarschijnlijk als muziek in de oren klinkt van een groot deel van de (toekomstige) freelancers. Dit zal volop kansen gaan bieden, in relatie tot denken en doen op het gebied van ondernemerschap.

Ondernemerschap is hot

Los hiervan is duidelijk dat ondernemerschap ‘hot’ is. Vanaf het begin van deze eeuw is sprake van een stijging van het aantal zzp’ers. Deze beweging heeft zich versneld onder druk van de eerdere crisis, wat ook logisch is. Immers, wanneer het perspectief niet aanwezig is om vanuit een WW-situatie terug te keren in loondienst, dan is de stap naar het freelancerschap snel gemaakt. Dit vanuit de gedachte van ‘geld op de plank’. Dat deze drijfveer overigens lang niet altijd leidt tot succesvol ondernemerschap is ook duidelijk. Een andere oorzaak voor de stijging is dat mensen zich steeds minder prettig voelen in de traditionele manier van hiërarchisch organiseren en dus op zoek zijn naar alternatieven om hier invulling aan te geven.

Flexibiliseren

Ook door werkgevers wordt tegenwoordig anders naar zzp’ers gekeken. Organisaties flexibiliseren en zoeken naar mogelijkheden hier optimaal invulling aan te geven, waarbij de signalen nu zijn dat zzp’ers de voorkeur genieten boven uitzendkrachten. Vooral grote werkgevers zijn in de afgelopen jaren steeds vaker naar zelfstandigen gaan kijken, wat ook naar voren kwam uit een onderzoek van enige tijd geleden, uitgevoerd door het UWV.

Werkgevers kiezen voor zelfstandigen omdat zij specialistische kennis hebben.

Wat je mist in het lijstje

Terug naar de omschrijving van ondernemerschap. Zelfstandigheid, durf, initiatief, creativiteit, lef en authenticiteit zijn termen die het altijd goed doen. Je komt ze altijd tegen in omschrijvingen van ondernemerschap en het zijn stuk voor stuk kwaliteiten die je nodig hebt om succesvol te worden. De vraag is echter of in deze lijst niet twee termen ontbreken, namelijk;

Doen…

Allerlei termen die je kunt roepen wanneer je als werknemer voor een organisatie werkt zijn leuk, maar als het erop aankomt kun je het hier als zelfstandig ondernemer niet bij laten. Het gaat immers om doen met een grote D. Je handen letterlijk en/of figuurlijk vuil maken, bikkelen, lange dagen keihard werken en…

….Volhouden

Ja, volhouden is in deze van wezenlijk belang, want je krijgt over het algemeen te maken met tegenslagen die voortkomen uit (eigen) fouten of door onvoorziene omstandigheden. En dan volgen ook de momenten dat je wilt opgeven of waar je met weemoed denkt aan de luxe van een vaste baan. Oké, natuurlijk zijn er soms ook situaties waarin het gewoonweg noodzakelijk is dromen te laten varen, waarbij volhouden tegen beter weten in geen optie meer is. Maar als je hier niet mee te maken hebt en er feitelijk sprake is van een dipje, volgt hieronder inspiratie van personen die doen, volhouden en ondernemerschap tot kunst hebben verheven:

Dave Thomas

What do you need to start a business? Three simple things: know your product better than anyone, know your customer, and have a burning desire to succeed.

Dave Thomas is een mooi voorbeeld wanneer het gaat over ondernemerschap. Als voormalig High School drop-out richtte hij in 1969 de fastfoodketen Wendy’s op, wat nu is uitgegroeid tot een organisatie met wereldwijd meer dan 6.500 restaurants in 29 landen (The Wendy’s Company, 2014).

Annemarie van Gaal

Ondernemen kun je niet leren. Een opleiding kan je hooguit helpen om je talent te ontdekken, meer niet. Het belangrijkste is je mentaliteit. De dood of de gladiolen.

Pure inspiratie van Annemarie van Gaal. Van alleenstaande moeder tot zeer succesvolle onderneemster. Eerst in Rusland en vervolgens in Amsterdam als investeerder, belegger in vastgoed, eigenaar van een tijdschriftenuitgeverij en auteur van bestsellers (Van Gaal&Company, 2014).

Richard Branson

I wanted to be an editor or a journalist, I wasn’t really interested in being an entrepreneur, but I soon found I had to become an entrepreneur in order to keep my magazine going.

Op school kon Richard Branson zijn aandacht er niet bijhouden, wat mede werd veroorzaakt door dyslexie. Op zijn zestiende jaar is hij begonnen als ondernemer en zette hij zijn ‘handicap’ in als wapen. Inmiddels heeft Branson het geschopt tot een meer dan bekende ondernemer, avonturier en inspirator voor velen (Sprout (red.), 2012).

Veel succes met het doen – en volhouden!

*Dit is een hoofdstuk van Richard van der Lee uit het boek Het Freelancersalfabet. Het boek dat is uitgegeven door De Alfabetboeken en is geschreven met Hugo-Jan Ruts, Pieter Taffijn, Linda Poort en Joren de Koning met het voorwoord van hoogleraar Creatief ondernemerschap Arjan van den Born.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.