Doet jouw organisatie ook mee aan de talent-loterij? Lees de blog over HRM-professionals die regelmatig en zonder resultaat leuren aan de deuren van de bestuurskamers, kortzichtigheid en een oproep aan de besluitvormende talenten.

Nog even…..

Nog even en de periode waarin kinderen er op uit worden gestuurd om aan de deur te ‘leuren’ met allerlei loten voor goede doelen breekt weer aan. De Grote Clubactie, de loterij voor Jantje Beton, Kinderpostzegels en ga zo maar even door. ‘Leuren’ zie ik in dit geval overigens niet als iets negatiefs. Ik neem namelijk deel aan de meeste loterijen en hoop dat velen dat met mij doen. Dit met het goede doel in het achterhoofd en wellicht een mooie prijs. Het laatste is echter niet zo belangrijk, maar het zou wel een keer leuk zijn!

Leuren met Talent

Op het gebied van talentontwikkeling gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. HRMers en allerlei andere bevlogen mensen gaan langs de de deuren bestuurskamers binnen profit en non-profit organisaties en proberen besluitvormers te prikkelen iets te gaan doen met het aanwezige talent binnen de organisatie. De noodzaak is namelijk hoog! De verpakking van de boodschap is echter vaak te lief en te vrijblijvend. Dit alles is eigenlijk ook een vorm van ‘leuren’ met een goed doel in gedachte. Een goed doel voor organisaties, klanten en werknemers. Bij de ‘Talent-loterij’ is echter de winstkans een stuk hoger dan bij de loterijen voor goede doelen en daarover later meer.

Maar wat is de realiteit van alledag; De deuren van de bestuurskamers gaan vaak niet open of de ‘meedenkers’ worden met de deur op een kier te woord gestaan, waarna de deur in sneltreinvaart dichtgaat. Meerdere keren ‘aanbellen’ wordt ook niet op prijs gesteld en is op een gegeven moment een vermoeiende bezigheid. Dit laatste nog los van het feit dat de ‘meedenkers’ gelijk het stempel krijgen van ‘lastig fenomeen’ met alle persoonlijke gevolgen van dien. Nee, de moed zakt de meeste ‘meedenkers’ onder ons in de schoenen en het massaal stoppen met aanbellen is het gevolg. Het heeft namelijk toch geen zin! Misschien is het daarom wel eens goed de besluitvormers op een andere manier te benaderen en daarom deze ‘open brief’ voor De Talenten, die de bestuurskamers bevolken.

Talentontwikkeling? Niet doen!

Beste besluitvormers en ‘would-be besluitvomers’,

Ik snap best dat jullie het leuren over allerlei ‘vage’ en nietszeggende zaken zat zijn. En ik begrijp ook dat jullie;

  • niet willen profiteren van de aantoonbare financiële profits van talentontwikkeling binnen organisaties en;
  • geen hogere klanttevredenheid en vooral klantloyaliteit willen realiseren door de afstemming van het aanwezige talent op de klantbehoeften en;
  • liever niet hebben dat werknemers, die de organisatie in de toekomst gaan verlaten, zich positief uitlaten over de mogelijkheden die zij kregen om hun talent te ontwikkelen en hierdoor als uithangbord kunnen fungeren voor het aantrekken van potentiële nieuwe werknemers en;
  • de voorkeur hebben om het traditionele managementdenken in stand te houden en alle creativiteit en innovatief vermogen, dat binnen organisaties wel degelijk aanwezig is, het liefst verstikken en;
  • zeker niet willen dat werknemers hun verantwoordelijkheid nemen, waardoor de organisaties uiteindelijk minder ‘managers’ nodig hebben en daarmee ook beter toegerust zijn om te reageren op de marktontwikkelingen en;
  • denken dat het wellicht goedkoper is om alleen de ‘happy view’ te ondersteunen bij het ontwikkelen van talent en daarnaast de overige werknemers in functieprofielen stoppen en alleen strikte functiegerelateerde en competentiegerichte e-learnings aan te bieden en;
  • tussen alle vergaderingen door geen tijd willen en kunnen maken om de best practices op het gebied van talentontwikkeling te bekijken en;
  • de passie en betrokkenheid, die een gevolg zijn het ontplooien van talent, niet kunnen plaatsen binnen bestaande denkpatronen, processen, controles en culturen omdat deze zeker niet te vertalen zijn in ‘cijfertjes’.

Ja, ik begrijp dit allemaal heel goed. Ik zou ook niet gaan deelnemen aan een talent-loterij, waarbij de winstkansen op bijna 100 procent liggen. Kortom, laat de deur voor HRM en andere bevlogen mensen met een gerust hart dicht, stop watjes in de oren om het aanbellen niet te horen en doe oogkleppen op.

Talent ontwikkelen binnen organisaties? Niet doen!

Met een vriendelijke en vooral een begripvolle groet,

Richard van der Lee