Daar gaan we weer. Het zoveelste briljante idee van de directie! Lees over het op gang brengen van eigenaarschap binnen organisaties, weerstand en de vraag die medewerkers zichzelf vaker mogen stellen.

Daar gaan we weer

“Daar gaan we weer! Het management en de directie hebben weer wat bedacht. Het lijkt wel of we eens per drie jaar een nieuwe hype met bijbehorend onzinverhaal over ons uitgestort krijgen. Oké, het gaat nu over persoonlijk eigenaarschap. Een nieuw ‘speeltje’ en daarom gaan we gewoon weer doen wat gebruikelijk is. Dekking zoeken! En wanneer de ingehuurde ‘deskundigen’ dan weg zijn en de storm van loze woorden, hippe kreten is geluwd, gaan we gewoon weer door met waar we altijd mee bezig waren. Laten we dat mooie verhaal over persoonlijk eigenaarschap laten waar het hoort. Bij de leidinggevenden dus!”

Komt dit jou als medewerker bekend voor? Uiteraard zal niet iedereen op deze manier denken maar het bijbehorende gedrag van schuilen, stilzitten en afwachten zal voor velen niet onbekend zijn. Dit zeker niet in tijden wanneer weer een nieuwe verandering wordt aangekondigd met als uitgangspunt de bekende kreten We gaan de klant centraal stellen of We gaan het voor iedereen makkelijker en overzichtelijker maken.

Het voorspelbare vervolg

Wat na de aankondiging van een ‘nieuw’ veranderprogramma gebeurt, is vaak voorspelbaar. Rumoer in de wandelgangen, successen die uitbundig worden gevierd met een (de)motiverende one-man-show van de eigenaar of directeur of sturing op cijfers en met stuurvariabelen die in de praktijk onvoldoende herkenbaar zijn. En niet te vergeten het wijzen naar de besluitvormers, die verandering van gedrag willen bewerkstelligen maar zelf grote moeite hebben met het vertonen van voorbeeldgedrag.

Stel jezelf de vraag

Natuurlijk is het tijdens dit soort trajecten als medewerker heel gemakkelijk te wijzen naar de ander en vooral de leidinggevenden. Natuurlijk is het ook fijn en comfortabel af te wachten totdat het uiteindelijk in de soep gaat lopen. En natuurlijk zijn er allerlei andere excuses te verzinnen en gaat ook niet alles goed of naar wens. Alleen stel jezelf dan eens de volgende vraag als medewerker:

Waarom ben je eigenlijk bij deze organisatie gaan werken?

En als jouw antwoord op deze vraag is dat je in gezamenlijkheid en met plezier wilde bijdragen aan een positieve beleving van de klant of de burger dan gaat het tijd worden dit ideaal weer uit de kast te halen, af te stoffen en hier naar te handelen. Kortom, neem je verantwoordelijkheid, laat zien en horen waar het verbeterpotentieel zit en toon hiermee persoonlijk eigenaarschap. En wanneer je dit alles hebt gedaan en blijkt dat het niet werkt dan zit jij simpelweg niet bij de juiste organisatie. Neem, wanneer je dit constateert, ook je verantwoordelijkheid en maak keuzes. Blijf zitten waar je zit en stop dan met klagen of……… ga op zoek naar een organisatie waar jouw talenten, ideeën en inzet wel worden gewaardeerd.

Persoonlijk eigenaarschap is ook je verantwoordelijkheid nemen

* Deze blog is onderdeel van een serie van 10 blogs over eigenaarschap binnen organisaties. Klik hier voor de andere blogs uit de serie.