Eigenaarschap organiseren is geen project. Het is een organisatiereis die je samen maakt en nooit eindigt. Lees over volharding, alertheid en het voor ogen houden van het lonkende perspectief.

Een never ending story

Wanneer je een reis maakt dan is het vaak mooi om dit samen te doen. Althans, dat is mijn persoonlijke ervaring. En tijdens deze reizen kan je als gezelschap van alles tegenkomen. Onvoorziene situaties, die zorgen voor oponthoud. Meevallers, waardoor een stemming van euforie ontstaat. Wrijving tussen mensen om een iets zwaarwegends of een futiliteit en natuurlijk ook het enthousiasme om gezamenlijk iets geweldigs mee te maken en emoties te delen. En omdat je vaak niet weet wat je tegenkomt vraagt dit van alle reisgenoten om alert te zijn en blijven. Waar het uiteindelijk op neer komt is dat je (deel)ervaringen opdoet die je mee neemt voor de rest van je leven, ervaringen die je vormen. En bij dit alles is vaak de eindconclusie dat het geweldig is om een reisdoel te bereiken maar dit slechts een tussenstop is. Een tussenstop in een never ending story.

De organisatiereis

Wanneer het gaat over de ontwikkeling van persoonlijk eigenaarschap binnen organisaties is dit op diverse gebieden vergelijkbaar met gezamenlijk reizen. Hierbij de aanvulling dat het realiseren van persoonlijk eigenaarschap, als belangrijk onderdeel van het denken en doen binnen alle geledingen, geen einddoel op zich is. Persoonlijk eigenaarschap ontwikkelen en het uitdragen hiervan naar elkaar en klanten is ‘slechts’ een middel. Een om een bijdrage te leveren om het einddoel van de organisatie te bereiken, namelijk het realiseren van de organisatiedroom oftewel de missie. Vanuit die gedachte zou het dan ook vreemd zijn, wanneer je na het lezen van deze serie van tien blogs, morgen binnen de organisatie roept:

We gaan starten met het project persoonlijk eigenaarschap en ik zal even aangeven wat we gaan doen om dit te realiseren.

Dit ongeacht jouw rol binnen de organisatie. Immers, het is een reis die je als organisatie samen maakt en dan is het ook zaak gezamenlijk de uitgangspunten en waarden te bepalen, waarbij een ieder natuurlijk zijn of haar eigen rol heeft.

Het is geen project

Even terug naar het fenomeen project. Om persoonlijk eigenaarschap en de relatie met ondernemerschap, het nemen van verantwoordelijkheden en klantgericht denken, blijvend door te laten dringen tot in de haarvaten van de organisatie is een project niet passend. Een project heeft immers een kop en een staart, terwijl organisaties over het algemeen een langere levensduur hebben, groeien, nieuw personeel aannemen, te maken hebben met een veranderende context en ga zo maar even door. Kortom, het heeft te maken met organisatiecultuur en is in dat opzicht een never ending story, waar iedereen doorlopend (onbewust) mee bezig is.

Blijf alert

En ander punt is alertheid. Je houdt elkaar scherp, spreekt elkaar aan op de waarden en uitgangspunten die zijn afgesproken. Alleen op deze manier is het mogelijk dat persoonlijk eigenaarschap de basis wordt voor het dagelijkse doen en handelen.

Het lonkende perspectief

En als laatste: laat je niet ontmoedigen doordat het niet gelijk gaat zoals je zou willen en geef vooral niet op bij tegenslag. Verandering van mindset kost nou eenmaal tijd en er gaan nog meer dan voldoende mooie momenten komen. Blijf altijd het lonkende perspectief voor ogen houden. Voor de klant, de medewerkers en de organisatie.

Geniet van de reis

* Deze blog is onderdeel van een serie van 10 blogs over eigenaarschap binnen organisaties. Klik hier voor de andere blogs uit de serie.