Binnen de BV Nederland ligt de bal voor open doel wanneer het gaat over talentontwikkeling. Lees over torinstinkt in het bedrijfsleven en de rol van leidinggevenden en medewerkers.

Nieuwe helden

!!! Waarschuwing ‘Ondanks deze blog te maken heeft met voetbal en talentontwikkeling in het bedrijfsleven is het lezen hiervan zeker niet alleen voorbehouden aan de mannen onder ons’ !!! – Het WK-voetbal in Brazilië is al weer even geleden en we zijn er deze keer niet bij.

Diverse spelers, zoals Robben, James en Müller en Benzema, hebben zich tijdens het WK van 2014 onderscheiden. Dit door te laten zien dat zij ‘een neusje voor de goal’ hebben. En natuurlijk zijn veel liefhebbers benieuwd welke helden tijdens het WK in Rusland gaan opstaan. De Duitsers hebben voor de kwaliteit van deze spelers overigens een fantastisch woord, namelijk:

Torinstinkt

Een speler met een dergelijk talent staat meer dan regelmatig op het juiste moment op de juiste plaats voor het benutten van kansen. Het mooie is dat dit talent deels ook nog eens verder ontwikkeld kan worden door middel van training en coaching.

Zonder training geen topprestatie

De vraag is echter of de leidinggevenden binnen de BV Nederland ook ‘Torinstinct’ hebben wanneer het gaat om het benutten van het individuele talent van medewerkers? Zoals hier en hier beschreven heeft dit allereerst te maken met het hebben en tonen van daadwerkelijke interesse in de ontwikkeling van werknemers en het onderkennen van het belang van talentontwikkeling. Daaropvolgend komt het belang van het stellen van prioriteiten naar voren en hierbij is het maken van tijd van essentieel belang. Ja ik weet het, tijd is schaars maar wel noodzakelijk. Ik heb bijvoorbeeld nog geen sporter of in dit geval voetballer gezien die zonder training de top heeft bereikt. Kortom, het vraagt om investeren en keuzes maken voor individuen en organisaties!

Het faciliteren van Torinstinkt

Nu, niet iedere leidinggevende heeft dezelfde talenten. Gelukkig want anders zou het wel heel erg saai worden in deze wereld. Ik ben echter van mening dat het voor iedere organisatie noodzaak is dat leidinggevenden, die dit ‘Torinstinkt’ wel bezitten, extra worden gefaciliteerd. Daarnaast dienen de overige leidinggevenden dusdanig te worden getriggerd en getraind dat het niveau op dit gebied acceptabel is. Leidinggeven gaat in de kern namelijk om het faciliteren en benutten van het aanwezige menselijke potentieel binnen organisaties. Dit is de core business voor iedere leidinggevende en talentontwikkeling is een belangrijke component, als het al niet de belangrijkste is! Leidinggevenden die dit niet in willen zien kunnen, in het kader van teambelang, beter op de tribune plaatsnemen.

We benutten de kansen onvoldoende

Om dan even terug te komen op de vraag uit de tweede alinea of leidinggevenden binnen de BV Nederland ‘Torinstinct’ hebben? Misschien wel in de privétijd met het sporten, maar breed kijkend naar het beeld op het gebied van talentontwikkeling is het antwoord spijtig genoeg nog steeds ‘Onvoldoende’. Heel veel leidinggevenden zeggen namelijk wel talentontwikkeling belangrijk te vinden, maar willen of kunnen de kansen niet benutten, wat naar voren komt uit de blog De ontwikkeling van talent is niet gebaat bij tunnelvisie. Dit is zonde want het leven kan ook voor leidinggevenden zo veel comfortabeler zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van het aanwezige individuele talent van werknemers.

Een schot voor open doel

Gevolgen als extra gemotiveerde werknemers, het nemen van verantwoordelijkheid in plaats van continue vragen van toestemming, betere resultaten op het gebied van klanttevredenheid en werknemerstevredenheid en financiële resultaatverbetering zijn allemaal al aangetoond. Vertrouwen in de individuele talenten van werknemers zal dus resulteren in meer rust in het hoofd van de ‘coach’ en de wekelijkse agenda. Om in de juiste sfeer te blijven, talent de ruimte geven is hetzelfde als een schot voor open doel. Alleen nu nog het ‘scoren’.

De bal ligt ook bij de werknemers

De bal ligt echter niet alleen bij de leidinggevenden. Investeren in persoonlijke ontwikkeling vraagt om een inspanning van twee kanten, namelijk de leidinggevenden en de werknemers zelf. Dit werd ook maar weer eens bevestigd door een onderzoek dat enige tijd geleden is uitgevoerd door Schouten & Nelissen. Hieruit bleek dat de ‘omgeving’ door de werknemers regelmatig niet wordt betrokken bij de eigen persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk, het zelf nemen van verantwoordelijkheid is prima. Ik juich dit toe en zoals al vaker gesteld pleit ik voor ruime kaders op dit gebied. Het is echter van groot belang dat de leidinggevenden en collega’s wel worden betrokken bij de persoonlijke ontwikkeling. Is het niet voor het verkrijgen van een fiat voor de investering dan wel voor het meedenken en het spiegelen. Kortom, 1+1 > 3 .

Logisch toch!

Het volgende argument om de leidinggevenden bij de ontwikkeling van het eigen talent te betrekken is ook van groot belang. Leidinggevenden moeten namelijk de kans krijgen het belang van talentontwikkeling in te zien en ook te leren van gemaakte ‘fouten’ op dit gebied. Door hier niet samen in op te trekken beginnen werknemers en leidinggevenden gelijk al met een achterstand in de wedstrijd. Alleen door gezamenlijk de schouders er onder te zetten en de positieve gevolgen van ‘het leren van elkaar’ breder kenbaar te maken kunnen de besluitvormers van organisaties worden overtuigd van het belang van talentontwikkeling. Logisch toch!

Gaan voor de hoofdprijs

Door talentontwikkeling bottom-up vorm te geven en in beweging te zetten kunnen de belangen van een ieder op een juiste wijze worden ingevuld. Dit in tegenstelling tot een top-down benadering, waarbij er vaak sprake is van moeten in plaats van willen. Dat moeten niet werkt behoeft volgens mij geen nadere toelichting, Willen is de basis voor succesvolle ontwikkeling. En wie zijn dan de belanghebbenden in deze? De klant, de organisatie, de werknemer en niet in de laatste plaats de leidinggevende zelf. Reden te meer om hier gemotiveerd mee aan slag te gaan en de wedstrijd te winnen. Want als je dit niet oppakt gaat de concurrentie er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor. Om af te sluiten bijgaand een zeer passend citaat van ene J.C. Cruyff, die schijnbaar ook wel eens wat heeft gedaan met voetbal.

Tactiek is niet je man uitschakelen of zo. Nee, het is weten waar je mee bezig bent.