Welke 5 valkuilen kom je tegen tijdens het realiseren van projecten en implementaties binnen organisaties? Lees over weerstand, acceptatie en verandering.

De juiste persoon op de juiste plaats

In de blog Implementeren is mensenwerk is het belang van de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats duidelijk naar voren gekomen. En natuurlijk is dit een belangrijk uitgangspunt voor het succesvol doorlopen van implementatietrajecten, alleen blijft het hier niet bij. Er zijn namelijk diverse valkuilen waar organisaties ook mee te maken kunnen krijgen tijdens dit soort trajecten. Valkuilen die veelal heeft samenhangen met het ontbreken van draagvlak op de werkvloer, waar zich vaak de (eind)gebruikers bevinden. En wanneer draagvlak blijft ontbreken, is uiteindelijk een desinvestering en de volgende teleurstelling bij medewerkers en uiteindelijk ook de klanten het gevolg.

IT als lust in plaats van last

In dat opzicht worden vernieuwingen en IT-specialisten binnen organisaties nog te vaak gezien als een last in plaats van een lust. Dat is jammer en vooral onnodig. IT kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van organisatie-resultaten en de onderliggende procesgang, alleen is het dan wel zaak de eventuele weerstand op de werkvloer weg te nemen. Maar waar komt deze weerstand vandaan? Natuurlijk zou je het cliché ‘onbekend maakt onbemind’ kunnen aanvoeren, maar dit is iets te gemakkelijk. Weerstand en het bijpassende gedrag in dit geval ook te maken met ervaringen die eerder, tijdens vergelijkbare projecten, zijn opgedaan. In dat opzicht is de opmerking van Victor Lamme, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen, in zijn boek De vrije wil bestaat niet (2011), zeer toepasselijk:

Gedrag in het heden wordt bepaald door gebeurtenissen uit het verleden.

5 valkuilen

Om de weerstand 180 graden te draaien naar acceptatie, is het in ieder geval zaak te leren van de fouten, die in het verleden binnen de eigen organisatie en bij andere organisaties, zijn gemaakt. In dat opzicht zijn er bij het succesvol implementeren van IT, maar natuurlijk ook bij andersoortige veranderingstrajecten vijf valkuilen meer dan geregeld zichtbaar. Doe hier dus je voordeel mee bij het volgende project.

  1. Het niet of onvoldoende betrekken van toekomstige gebruikers bij het opstellen van requirements.
  2. Kiezen voor een traditionele selectie van de gewenste oplossingen.
  3. Starten met implementatie, zonder een goed beeld te hebben van het draagvlak op de werkvloer.
  4. Een gebrek aan focus bij de besluitvormers om de implementatie succesvol te laten verlopen.
  5. Al bij voorbaat uitgaan van standaard projectaanpak, terwijl de wereld meer te bieden heeft dan alleen agile of waterfall.

Waar het om gaat

Uiteindelijk heeft alles te maken met verandering en de acceptatie hiervan. Vanuit die optiek gezien is onderstaand citaat van George Bernard Shaw een meer dan passende afsluiting van deze blog. Veel veranderplezier toegewenst.

Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.