Business today is more than ever a question of cooperation – Lees over het belang van een goede samenwerking tussen de opdrachtgever en de zakelijke dienstverlener.

Samenwerken als onderwerp van gesprek

Samenwerken, we hebben binnen organisatieland er de mond vol van wanneer het gaat over het belang hiervan en dan specifiek de relatie tussen opdrachtgevers en dienstverleners. Samenwerken is binnen organisaties geregeld onderwerp van gesprek, want dit is de basis voor de diensten worden verleend. Kortom, het zal ondertussen duidelijk zijn waar deze korte blog over gaat.

Samenwerken en de betekenis

Persoonlijk vind ik samenwerken, in relatie tot waar het in praktijk toe kan leiden, één van de mooiste woorden in het Nederlandse woordenboek, zeker wanneer hier de volgende betekenis aan wordt gekoppeld (Encyclo):

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep – de ander.

Hieronder ga ik in op twee aspecten uit deze omschrijving. Aspecten die volgens mij essentieel zijn wanneer het gaat over samenwerking en dienstverlening.

Gezamenlijk resultaat

In de blog Klantbeleving stopt niet bij implementatie kwam het al naar voren. De opdrachtgever en de zakelijke (IT-)dienstverlener hebben er beiden baat bij dat een implementatie succesvol verloopt, alleen is dit slechts het begin. Een succesvolle implementatie is, als het goed is, slechts een beperkt onderdeel van het totale gezamenlijk resultaat. Een resultaat dat tot in de lengte der jaren kan voortduren.

Denk op dit gebied bijvoorbeeld aan kansen op het doorlopend delen van kennis en verfrissende beelden die kunnen leiden tot innovatie, het versterken van het imago voor beide partijen in de markt en het delen van de netwerken, waardoor andere partners in beeld komen. En zo zijn er nog meer kansen te bedenken. Kortom, het gezamenlijk resultaat is een win-win die veel verder kan gaan dan de uitruil van ‘geld voor de (tijdelijke) levering van diensten/producten’. Denk bij gezamenlijk resultaat dus niet slechts aan de korte termijn. De lange termijn is minstens zo belangrijk en reikt veel verder dan de directe vulling van de portemonnee.

Eigen kwaliteiten

In de omschrijving van Encyclo komen ook de woorden ‘eigen kwaliteiten’ naar voren. Dit uiteindelijk om de belangen van beide partijen te dienen. Vanuit dit perspectief is het als dienstverlener en opdrachtgever van groot belang te weten wat je zelf wel en niet kan. Je kunt zelfs waar nodig gebruik maken van beider netwerken om partners met specifieke kwaliteiten in te schakelen.

Op zich is voorgaande ook wel logisch, want bijvoorbeeld het onderzoeken van de klantbeleving en performance is een heel ander vakgebied dan de implementatie en werkwijze op het gebied van servicemanagement. Kortom, (h)erken je eigen talenten en schakel waar nodig andere talenten in, die een bijdrage kunnen leveren aan het gezamenlijke resultaat. Dit alles vanuit de gedachte dat 1+1 best wel eens meer dan 3 kan zijn.

Business today is more than ever a question of cooperation. – Orison Swett Marden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.