Waarom hebben we zo weinig tijd voor een goed ontwikkelgesprek binnen organisaties? Lees over de doorgeslagen vergadercultuur en de corebusiness van leidinggevenden.

De vergadercultuur

In de BV Nederland hebben wij een ware vergadercultuur. Volgens een onderzoek, dat een tijd terug is uitgevoerd besteden managers 40 procent van hun tijd aan vergaderen en het topmanagement gaat hier nog eens dunnetjes overheen met 75 procent. En dan hebben we het alleen nog maar over tijd. De bekostiging van al dit vergaderen bedraagt, volgens het onderzoek, namelijk meer dan 60 miljard euro per jaar aan brutoloon.

Terug naar de corebusiness

Duidelijk is dus dat een belangrijk deel van de werktijd van managers in de BV Nederland wordt besteed aan vergaderen, wat ook in deze blog staat beschreven. Maar stel je nu eens voor wat de gevolgen zijn indien al deze managers en andere betrokkenen efficiënter gaan vergaderen en daarmee bijvoorbeeld 25 procent vergadertijd besparen. Los van de verlaging van de bedrijfskosten zorgt dit ook weer voor een verhoging van de opbrengsten. Immers, in de bespaarde tijd kunnen de managers aan de slag met de eigenlijke corebusiness van iedere leidinggevende, namelijk, het faciliteren van de ontwikkeling van de talenten van de mensen waar leiding aan wordt gegeven. En dit laatste vraagt om samenwerken en vooral (priori)tijd.

Het belang van tijd

Om met de relatie tussen de ontwikkeling van talent en tijd te beginnen. Wat je nu vaak ziet gebeuren is dat door de waan van de dag er nauwelijks meer aandacht is voor een goed gesprek tussen de manager en de medewerkers. Een gesprek over motivatie, drijfveren, talenten en alles wat er nog meer speelt bij de mens achter de medewerker. En dan hebben we het niet over de jaarlijkse verplichtingen, die staan beschreven in de blog: Leiderschap: de moetjes van de HR-cyclus of echt inspireren. Het wordt dus tijd te nemen voor een goed gesprek in plaats van dit af te raffelen omdat de volgende vergadering weer wacht.

Het belang van samen werken

Een andere belangrijk punt is samen werken. Het is toch vreemd om uitspraken te doen over het functioneren van medewerkers en de bijbehorende talentontwikkeling op papier te zetten tijdens vlootschouw-sessies met collega-managers en HRM, terwijl je als manager niet weet wat er eigenlijk gebeurt op de werkvloer. Je zit immers en groot deel van de tijd in vergadering. Samen werken en dus in ieder geval frequent meekijken op de werkvloer en soms ook meedoen is daarom noodzakelijk om betrokkenheid te tonen en het juiste beeld te krijgen. Het juiste beeld wanneer het gaat over de talenten van medewerkers en de manier waarop deze te ontwikkelen zijn.

Win-win

Het mes snijdt dus aan twee kanten. Door minder en efficiënter te vergaderen besparen we kosten en door de bespaarde tijd in te zetten waar het hoort creëer je uiteindelijk een cultuur van talentgericht samenwerken in de BV Nederland. Een win-win waar iedereen baat bij heeft!